Ännu ett fastighetsavtal
– ingen strejk på Pacta

Avtal 2017 2017-05-24

Fastighets och Pacta har kommit överens om ett nytt avtal för fastighetsarbetare. Att det treåriga avtalet är klart innebär att förbundets stridsåtgärder återtas. Löneökningen blir 1 770 kronor på tre år.

Städare kan gå ut i strejk
– stort varsel i dag

Avtal 2017 2017-05-24

Fastighets lägger tillsammans med Seko ett nytt varsel om strejk mot Almega. Den här gången gäller det städavtalet och varslet gäller strejk på 20 arbetsplatser. Omkring 350 medlemmar i de båda förbunden berörs.

Malin Gäldin och Mia Åhrman är städare
 på Coor och jobbar
 på stålkoncernen Sandvik i Sandviken.

Foto: Britt Mattsson

De ger FM-stöd åt Sandvik

Reportage 2017-05-23

Det har blivit vanligare att anlita FM-bolag. Ett exempel är Sandvik som köper flera tjänster av Coor. Varje yrkesgrupp sköter sina uppdrag, men några anställda har fått nya och mer varierande arbetsuppgifter.

Regeringen utreder hyvling

2017-05-24

Regeringen ska tillsätta en utredning där stopp för hyvling, större trygghet vid sms-anställningar och heltid som norm är några av utgångspunkterna. Det framgår i en debattartikel i dag.

Inga åtal väcks
efter dödsolycka

2017-05-16

Det blir inget åtal efter dödsolyckan på Stora Enso förra våren. Nu är det beslutat att samtliga förundersökningar läggs ner eftersom det inte finns tillräckliga brottsmisstankar.

Lönerna för de anställda
på Samhall måste upp

Debatt 2017-05-25

Det råder fortfarande lönedumpning för våra utvecklingsanställda på Samhall. Det menar Joakim Häggkvist som är förtroendevald för Fastighets. Grundlönen för anställda i kärnuppdraget är också för låg och Joakim Häggkvist uppmanar Samhall att acceptera LO:s låglönesatsning.

Helt rätt att ta fajten
för lågavlönade städare

Ledare 2017-05-24

Tre av fyra städare på Fastighets städavtal tjänar så lite att de omfattas av LO:s låglönesatsning. Almega kräver försämrade villkor för att de ska få samma löneökning som andra i årets avtalsrörelse. Fastighets gör helt rätt som tar strid för de lågavlönade.

Ny rapport om tuffare
krav på Samhall

2017-05-24

Kraven på Samhallanställda har skärpts. Regeringen behöver se över sitt sätt att styra Samhall, visar en utredning från Statskontoret.

Inför strejkhotet på Pacta:
"Folk är motiverade"

Avtal 2017 2017-05-23

Medlare är utsedda i konflikten mellan Fastighets och Pacta. Gunilla Runnquist och Malte Eriksson har fått uppgiften att hitta en lösning. Samtidigt börjar reaktionerna sprida sig bland de som ska strejka om det blir konflikt.

Senast Fastighets gick ut i strejk var för Pactaavtalet 2013. Då pågick strejken i fem dagar. Bilden är från Telgebostäder i Södertälje.

Foto: Minna Pyykölä

Strejkvarsel mot Pacta

Avtal 2017 2017-05-19

Fastighets och Pacta kan inte komma överens om ett nytt avtal. Nu varslar Fastighets om strejk för anställda på sju kommunala bostadsbolag.

Tuffa städförhandlingar väntar för Fastighets

Avtal 2017 2017-05-18

Efter två strejkvarsel har Fastighets kommit överens med Almega om två avtal. Nu väntar det stora städavtalet och det finns risk för ytterligare varsel.

Vem fick egentligen betala?
– olika syn på spec-avtalet

Avtal 2017 2017-05-12

1 738 kronor landade löneökningarna på för specialstädare och sanerare. Men är det över eller i nivå med märket som industrin satt? Parterna Fastighets och Almega har olika syn på den saken.

"Jag är nöjd med avtalet", säger Thomas Nilsson, sanerare på Corvara i Luleå.

Foto: Patrick Degerman

"Bra att löneutrymmet stegras under tre år"

Avtal 2017 2017-05-11

Reaktionerna på det nya specialserviceavtalet är blandade. De flesta är nöjda, men många hade också hoppats på högre löneökningar.