Tvärstopp i förhandlingarna om ett nytt Samhallavtal

Avtal 2016 2016-09-27

Medlingen har avbrutits. Facken och Samhall står för långt ifrån varandra, anser medlarna.

Morgonuppvärmning är en vana för fastighetsskötarna på Örebrobostäder. Tekniken har företagshälsovården lärt ut.

Foto: Per Knutsson

Företagshälsovård ofta
på beställning

2016-09-22

Färre får företagshälsovård. Och bara en femtedel av företagen som har företagshälsovård jobbar förebyggande, enligt Fastighets regionala skyddsombud. Fastighetsfolket frågor till 25 stora arbetsgivare visar att innehållet i avtalen varierar.

Roger Marklund tycker mycket om att dansa och gör det gärna på Folkparken i Skellefteå.

Foto: Patrick Degerman

Fortfarande folkets park

Reportage 2016-09-21

På svenska folkparker har artister spelat, slagsmål brutit ut, kärlek uppstått. Men när konkurrensen om vår uppmärksamhet hårdnar är parkerna inte längre lika självklara. Folkparken i Skellefteå har ändrat karaktär, men behåller sitt folkliv året om.

Krav på 800 kronor till fönsterputsare

2016-09-23

Fastighets har lämnat över sina krav på avtalsändringar inom fönsterputsavtalet. Förbundet kräver att lönerna höjs med 800 kronor.

Fastighetsfolket byter utseende

2016-09-21

Fastighets medlemstidning får nytt format och byter design från och med septembernumret. Syftet är att få ett modernare uttryck och bli ett bättre verktyg för läsarna.

Dags att sluta ducka

Ledare 2016-09-23

Allt färre får företagshälsovård och i Fastighets yrken ser det särskilt illa ut. Nu har arbetsgivare och fack lovat regeringen åtgärder för att sänka sjuktalen och företagshälsovård lyfts fram som ett sätt. Det är bra men nu gäller det för facket att sätta press så det bli verkliga resultat.

webb-Tabell-stad

Mer deltid bland städare

2016-09-21

Att göra heltid till norm är en av Fastighets och LO:s viktiga frågor. Men utvecklingen går trögt och deltidsarbetet i städbranschen är kvar på en hög nivå.

Fastighets ger grönt ljus för satsningar på yrkesvux

2016-09-20

Samhall ska ta emot fler visstidsanställda och antalet utbildningsplatser inom yrkesvux ska fördubblas.
Det är några av åtgärderna i regeringens höstbudget som presenterats i dag.

forsta_bilden

Foto: Maria Hansson

Det rullar på hos Smart Fart

Reportage 2016-09-14

I Faluns kommunala bostadsbolag Kopparstadens cykelverkstad räddas herrelösa cyklar från skroten. En modell som ger vinster både för miljön, folkhälsan och samhället.

Lägre betalda jobb
orsak till medling

Avtal 2016 2016-09-13

Om drygt två veckor löper Samhallavtalet ut och medlare har kallats in. Utvecklingsanställningarna är en av de frågor som facken och arbetsgivaren är oense om.

Fastighets representant Frida Cederborg, i mitten, i en gruppdiskussion på UNI:s ungdomskonferens. Daniel Söderberg Talebi sitter till höger om henne.

Foto: Sofia Lindroth

”Förståelsen för vad facket är har minskat”

2016-09-13

Hur ska de nordiska fackförbunden göra för att locka unga? Det är en av frågorna som diskuteras på den nordiska ungdomskonferensen UNI Nordic Youth.

Medling om Samhallavtalet

Avtal 2016 2016-09-08

Medlare kommer att ta över avtalsförhandlingarna om nya löner och anställningsvillkor för Samhallanställda. Parterna har begärt frivillig medling.

Utvecklingsanställda
äldre än planerat

2016-09-08

Utvecklingsanställningarna på Samhall skulle främst vara till för personer under 30 år. Men i Västra Götaland är 54 procent över 30 år.
– Det var inte det som var avsikten, säger Joakim Oscarsson, ombudsman på Fastighets.

Kvartersvärd Tony Olofsson på Gotlandshem sköter hus från medeltiden.

Foto: Rickard Kilström/Kontinent

I kulturarvets tjänst

Reportage 2016-09-06

Tony Olofsson på Gotlandshem har samma arbetsuppgifter som många andra kvartersvärdar. Men att sköta hus från medeltiden och dess hyresgäster ställer också lite andra krav.

Fastighets begär städföretag i konkurs

2016-09-02

Fastighets har begärt Teknikstad Limited i Eskilstuna i konkurs. Två städare avskedades utan grund och har inte fått ut lön. Fastighets kräver skadestånd på drygt 200 000 kronor vardera till städarna.

Löneklyftorna på förhandlingsbordet

Avtal 2016 2016-08-30

I dag fortsätter förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal för Samhallanställda. Att utvecklingsanställda har lägre lön än ordinarie personal är en het fråga.