I plånboken är det kronor som räknas

2016-06-22

Baksidan med att alla måste följa industrins märke är uppenbar. Om lågavlönade yrkesgrupper tvingas försämra sina villkor varje avtalsrörelse för att nå upp till industrins löneökningar kommer klyftorna på arbetsmarknaden att öka.

Nu krävs rejäla satsningar

2016-05-18

Nu närmar sig slutspurten i förhandlingarna om städarnas lön och villkor. Att städarna ska få märkets 590 kronor är en rättvisefråga. De borde dessutom få sina löneökningar utan att behöva gå med på försämrade villkor. Att flera kvinnodominerade områden tvingats till det är orättvist och oanständigt.

Det får bli familjeterapi
i höst

2016-04-20

Fastighets nya löneavtal som hittills blivit klara ger löneökningar i krontal och lägstalönerna höjs med samma nivå som andra. Det är en principiellt viktig seger, eftersom arbetsgivarna trummat på hårt för att frysa eller helt ta bort lägstalönerna.

Massivt tjat om sänkta löner

2016-03-04

Att lägstalönerna är orimligt höga och hindrar nyanlända och andra som har svårt att hitta arbete är en mantra både för arbetsgivarna och högerpolitikerna. Men att sänka lönerna för vissa grupper trycker även ner lönerna för andra som redan har svårt att se fram emot en positiv löneutveckling. Dags att sluta tjata om sänkta löner!

Otrygga trygga jobb
en bister verklighet

2016-01-29

Städare varslas tre gånger oftare om uppsägning än andra yrkesgrupper. En anmärkningsvärt hög siffra eftersom det är färre städare som har fast jobb att ens bli varslad från. Att leva med otrygga jobb är vardag, och dessutom har de svårare att påverka sin situation på jobbet.

Kronor och solidaritet

2015-12-21

Det är viktigt med löneökningar i kronor för att inte glappet till mer välbetalda yrken ska öka. Industrinormen och låsningen till löneökningar i procent är också ett hinder för att nå jämställda löner.

Se personen bakom låglönejobbet

2015-11-20

Varje gång vi får se en människa, om än anonym, bakom de usla jobbförhållanden som finns i delar av arbetsmarknaden blir vi upprörda och vill se förändring. Ingen ska behöva arbeta till orimligt låga löner, på orimliga arbetstider eller under otrygga förhållanden. De är inte heller rätt väg att skapa en egen låglönesektor för flyktingarna för att påskynda integrationen.

Allvarlig jobbångest

2015-10-16

När många anställda mår dåligt av jobbet måste arbetsgivarna ta det systematiska arbetsmiljöarbetet på allvar. Skyddsombuden måste få utrymme för sitt viktiga uppdrag. Arbetsmiljön behöver bli bättre så att anställda slipper ha jobbångest.

Alla kan göra något

2015-09-23

Vi har råd att visa solidaritet när människor flyr fattigdom och förtryck. Flyktingarna behöver skydd och Sverige behöver fler yrkesarbetande i framtiden eftersom befolkningen åldras. Vi kan alla göra något.

Ett yrke ska inte
ge fickpeng

2015-08-25

Städjobbet är otryggare än andra yrken, betydligt färre har fast jobb. Det är också ett faktum att deltidstjänster som det är svårt att försörja sig på är alldeles för vanliga inom städ. Så får det inte fortsätta.