Redaktion

Fastighetsfolket är Fastighetsanställdas Förbunds medlemstidning.

Fastighetsanställdas Förbund bildades 1 juli 1936, men tidningen kom ut med sitt första nummer ”Fyr och flamma” till julen 1932. Ett knappt halvår senare kom Fastighetsarbetaren ut med sitt första nummer. Det var Stockholms Fastighetspersonals Fackförening som startade tidningen. Efter en pristävlan döptes tidningen 1966 till Fastighetsfolket.

Fastighetsfolket utkommer med 10 nummer per år. Fastighetsfolket har funnits på webben sedan 2003.

Tidningens redaktion består av:

Kontaktuppgifter:

Postadress:
Fastighetsfolket
Box 392
101 27 Stockholm

Besöksadress:
Klara Norra Kyrkogata 31