Foto: Britt Mattsson

Synskadan
hindrar inte Tor-Björn

2012-10-10

Fastighetsarbetare Tor-Björn Ek låter inte syn­ska­dan hindra honom i vardagen. Han arbetar åt Järbo Föreningsallians och skid­åkning har varit en stor del av hans liv. Han har tagit silver och brons i Paralympics.
– Det gäller att fokusera på möjligheterna i tillvaron och det du vill göra, säger han.

Foto: Sören Fröberg

Hjälpen långt borta
om något skulle hända

2012-09-26

Det är vanligt med ensamarbete i städbranschen men beredskapen är dålig om någon skulle utsättas för fara eller bli akut sjuk. Överfallslarm och tjänstemobil skulle göra jobbet tryggare, säger Juan Carlos Cerda Riuz, skyddsombud och städare i Skärholmens inomhuscentrum. För en tid sedan blev en av hans kollegor jagad och hotad sedan han upptäckt ett pågående inbrott i en av butikerna.

Foto: Minna Pyykölä

Bovärd – ett jobb
utan tydlig profil 

2012-09-14

Många fastighetsskötare har blivit bovärdar, ett yrke där arbets­uppgifterna kan variera kraftigt från företag till företag. För Ulrika Ederyd och Bosse Odelstrand på Svenska Bostäder i Stockholm har bovärdsjobbet inneburit högre krav och större ansvar, men också att de tillbringar allt mer tid på kontoret.

Foto: Per Wichmann

Varsam städning
i känslig miljö

2012-09-03

Statens fastighetsverk har i år gett ut en handbok med skötselregler som riktar sig till alla som städar i kulturhistoriskt värdefulla miljöer. Att det krävs kunskaper om hur man ska städa för att inte förstöra, intygar Pamilla Håkanson och Gunilla Hising Bohm som städar på Julita gård i Sörmland.

Foto: Johanna Svensson

Säsongsanställd
som gärna återvänder

2012-08-10

Jennifer Hajdic varvar universitetsstudier med trädgårdsjobb. För femte året i rad säsongsarbetar hon på Bostadsbolaget i Göteborg.
När vårterminen slutar slår hon igen kurslitteraturen och arbetar ute i det fria och rensar rabatter och klipper gräs tills höstterminen startar.

Foto: Staffan Claesson

Vakande ögon i skymningen

2012-07-12

På helgerna, när de flesta myser i tevesoffan, ger sig nattvandrarna ut på gatorna för att genom sin närvaro skapa trygghet i området. En av de engagerade vuxna som nattvandrar är fastighetsarbetare Jorma Åström i Uppsala. Ofta har han sällskap av sin dotter Stina-Ida,

Foto: Minna Pyykölä

Fastighetsskötarna
som servar båtfolket

2012-06-27

Fastighetsskötarna i Sandvikens Segelsällskap kryssar mellan öarna i Storsjön. De har tre rastplatser och två hamnar att sköta. Ett sommarjobb kan det tyckas, men här finns arbete så det räcker året runt.

inspektion av lekplatser

Foto: Minna Pyykölä

Kontrollerna som ger säkrare lekplatser

2012-05-11

Det finns strikta regler för hur lekredskap ska se ut och hur de ska placeras. Ändå inträffar varje år omkring 19 000 allvarligare olycksfall på lekplatser och skolgårdar. Fastighetsfolket har följt med besiktningsman Anders Alderbrant på en inspektionsrunda i Huddinge.