Foto: Minna Pyykölä

Facket vill begränsa övervakning och kontroll

2016-04-29

Övervakning och kontroll ökar i arbetslivet. Ett av fackets krav i årets avtalsrörelse är att sätta tydligare regler för att bättre skydda anställdas personliga integritet.

Foto: Anna Rehnberg

Jobb uppåt väggarna

2016-04-19

Som fönsterputsare jobbar man ofta på hög höjd. Men arbetet kan även bjuda på mer ovanliga inslag. Fråga Henrik Karlsson, grundare av firman Karlsson på fönstret. Ibland har han närkontakt med kajmaner på arbetstid.

Foto: Minna Pyykölä

Kunnig personal
en ödesfråga

2016-03-02

TEMA UTBILDNING. När teknikutvecklingen går framåt och yrkesrollen förändras samtidigt som arbetsgivaren ställer högre krav är det viktigt med kompetensutveckling. Det har både du och arbetsgivaren nytta av. Fastighetsfolket har dykt ned i kursutbudet i städ-­ och fastighetsbranscherna.

Foto: Maja Brand

Tufft att putsa
moderna fasader

2016-02-19

Fönsterputsare jobbar med fler svåråtkomliga fönster eftersom höga glasfasader är alltmer vanliga. Det innebär risk för arbetsskador och olyckor, konstaterar Svenska Miljöinstitutet.

Foto: Maja Kristin Nylander

Städarna drabbas av ständiga varselhot

2016-01-28

Städare varslas om uppsägning upp till tre gånger oftare än andra yrkesgrupper. För många återkommer hotet gång på gång när kontrakt omförhandlas. Att leva med otrygga trygga jobb har blivit vardag.

Foto: André de Loisted

Herrgården ska lyftas

2016-01-15

Skillnaderna i levnadsstandard mellan människor
i Sverige ökar. En rapport om landets 38 mest utsatta förorter visar att de halkar efter alltmer inom en rad områden. Allra längst ner hamnar befolkningen i Herrgården i Malmös Rosengård. Vi har mött husvärden i området.

Foto: Britt Mattsson

30 rekryterades för
tillfälligt boende

2015-12-16

Mer än 150 000 personer har kommit till Sverige för att söka asyl i år och boendesituationen har blivit akut. Många får bo tillfälligt i gymnastiksalar, till exempel på Stenebergsskolan i Gävle. Det är ett av två boenden i trakten som Sodexo bemannar.

Foto: Thomas Fahlander

De lär ut tvättstugans ABC

2015-12-03

I fastigheter som Migrationsverket hyr av Hedemorabostäder ska flyktingar från skilda länder samsas. Vilket inte har fungerat problemfritt. Boende har stört varandra och det var varit kaosartat i tvättstugor och soprum. Röda Korsets projekt IBO-värdar har dock skapat en positiv förändring.

Foto: Minna Pyykölä

Miljöarbete bidrar till
bättre klimat

2015-11-17

FN:s klimatkonferens om hur världen kan bromsa utsläppen av växthusgaser startar vid månadsskiftet. Byggnader står för en tredjedel av energianvändningen i Sverige. Att allt fler fastighetsbolag satsar på hållbar fastighetsförvaltning, där miljöarbetet ingår, är en viktig pusselbit i klimatarbetet.

Foto: Minna Pyykölä

Synliga städare har
svårt att höras

2015-10-29

Städare är fortfarande ett lågstatusyrke i Peru med låga löner och dåliga arbetsförhållanden. Det finns ingen egentlig facklig organisering men de tre städare Fastighetsfolket pratat med är stolta över det arbete som de gör. Här är Fastighetsfolkets andra reportage från Peru.