I Moderaternas och Kristdemokraternas budget som riksdagen röstade igenom i december får den budgetdel där bland annat Samhall och lönebidrag ingår 722 miljoner kronor mer än de skulle fått med övergångsregeringens budget.

Mer pengar till Samhall efter höger-budget

Nyheter

Det innebär att budgetdelen får 335 miljoner kronor mer än de fick 2018. Arbetsmarknadsdepartementet har nu beslutat att lönebidraget höjs med 800 kronor från och med 1 april. På Fastighets avtalsområden finns många anställda med lönebidrag.

Ska täcka lönehöjningar

Eva Andersson är verksamhetschef på Varbergs föreningsråd. Det är en ideell förening med 66 personal anställda med lönebidrag som arbetar på olika föreningar i Varberg.

– Höjningen gläder oss mycket. Det här ska ju täcka lönehöjningarna som vi gör eftersom vi har kollektivavtal, säger Eva Andersson.

Lönebidrags­anställda ett stöd för Piteås föreningsliv

På jobbet

Hon berättar att de omförhandlar fem till sex löner i månaden. Det gör att vissa lönehöjningar för 2019 redan har förhandlats och där kommer kostnaden att släpa efter. Men för de löner som förhandlas efter 1 april kommer höjningen att hjälpa.

– Många är beroende av att de här anställningarna finns och lönebidraget är den stor delen som gör att föreningarna kan ha anställda. Vi hade hoppats att en höjning skulle ske tidigare, men vi är samtidigt glada att den inte införs senare på året, säger Eva Andersson och fortsätter:

– Föreningarna ligger ofta på sina maxnivåer så om de behöver säga upp någon så är det nästan alltid ekonomin som är problemet.

Eva Andersson, verksamhetschef Varbergs föreningsråd.

Storvarsel på Arbetsförmedlingen

M och KD:s budget innebär också att pengarna till Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader minskas med cirka 900 miljoner kronor och pengarna till arbetsmarknadspolitiska program och insatser minskas med cirka 2,7 miljarder kronor jämfört med övergångsregeringens förslag.

Arbetsförmedlingen får därmed 790 miljoner kronor mindre för 2019 än de fick för 2018. I januari meddelade Arbetsförmedlingen att man varslar 4 500 medarbetare – en tredjedel av myndighetens anställda – om uppsägning som en konsekvens av den minskade budgeten.

 

 

Lönebidrag för anställda med nedsatt arbetsförmåga

Lönebidraget fördelas av Arbetsförmedlingen till arbetsgivare som anställer personer med nedsatt arbetsförmåga. Det finns tre former av lönebidrag:

-Bidrag för att en person ska pröva på ett yrke eller kunna gå en utbildning.

-Bidrag för att anpassa arbete och arbetsplats för en anställd.

-Långvarigt stöd för att en anställd ska kunna behålla sitt jobb.

Nivån på lönebidraget påverkas av lönekostnaden och arbetsförmågan hos den anställda. Arbetsförmedlingen avgör detta i samverkan med arbetsgivaren och arbetstagaren.

Man kan få bidrag för den del av lönekostnaden som inte är högre än en bruttolön på 18 300 kronor per månad för heltid. 1 april höjs taket till en bruttolön på 19 100 kronor.

Källa: Arbetsförmedlingen och Arbetsmarknadsdepartementet