Efter att hamnkonflikten löstes med kollektivavtal och fredsplikt för Hamnarbetarförbundet borde LO inte längre stå bakom en ändrad strejkrätt – den ståndpunkten har förts fram av flera röster inom fackföreningsrörelsen ändå upp på ordförandenivå.

Ville skrota förslaget

I förra veckan kunde Sveriges Radio rapportera att ordföranden för Pappers, Byggnads och Fastighets uttalat att lagförslaget spelat ut sin roll.

–Konflikten är ju löst och man har ju ett avtal, så det finns väl ingen anledning att lagstifta om något som inte kan hända, sa Pappers ordförande Matts Jutterström till Ekot.

– Grunden till själva utredningen är borta, sa Fastighets ordförande till Fastighetsfolket i fredags.

”Planerna på att begränsa strejkrätten borde skrotas”

Arbetsrätt

Men nu har LO-styrelsen uttalat att fortsätta stöda en lagändring.

Nu är det för sent att rulla tillbaka utvecklingen

I en debattartikel i Arbetet skriver LO-styrelsen ”Som alla vet var LO kritiska till att en utredning överhuvudtaget skulle tillsättas. Hade det kunnat undvikas hade vi naturligtvis inte velat se en förändring av strejkrätten…Nu är det för sent att rulla tillbaka utvecklingen. Dessutom blir rättsläget tydligt med den här lagändringen.”

LO står fortfarande bakom lagförslag om strejkrätten

LO:s styrelse består av LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson, förste vice ordförande Therese Guovelin, andre vice ordförande Berit Müllerström, avtalssekreterare Torbjörn Johansson och ordförandena för de 14 förbunden. Fastighets ordförande Magnus Pettersson förklarar styrelsens uttalande så här:

–Bakgrunden är att vi i LO slutit ett avtal med bland andra Svenskt Näringsliv, och det är det avtalet som ligger till grund för lagförslaget som ligger nu. Jag tycker att det är viktigt att stå upp för avtal som vi har slutit med motparten, och risken om den här lagändringen inte görs är att det kommer värre inskränkningar framöver med en annan riksdagsmajoritet.

Kritiserade utredningen

Fastighets var ett av de förbund som redan tidigt kritiserade att arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) tillsatte en utredning om att begränsa strejkrätten.

Efter kritiken – LO enigt om strejkrätten

–Det står jag fast vid, vi vände oss emot att tillsätta utredningen, och hade den här konflikten inte blivit så långvarig hade aldrig en lagändring behövt komma till stånd, säger Magnus Pettersson.

Du sa till Fastighetsfolket i fredags att grunden för utredningen var borta och att det inte finns anledning att fortsätta det spåret. Betyder det här att du bytt ståndpunkt?

–Nej, jag tycker inte att jag bytt fot. Vi hade en genomgripande diskussion och det kom fram fler infallsvinklar på detta. Det man kan säga om lagförslaget är att det förtydligar vad som gäller på svensk arbetsmarknad och att den svenska modellen håller, säger Magnus Pettersson.