Text & foto: Anna Rehnberg
Inläsning: Simón Bustamante

Publicerat i februari 2019

Läs reportaget här