LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson är inte nådig i sin kritik mot den utredning som regeringen i dag tillsatt för att förändra las, skriver tidningen Arbetet.

– Den kommer inte att lösa ett enda problem, säger han.

– Det här är helt fel väg att gå på svensk arbetsmarknad. Det löser inga av de problem som både vi och arbetsgivarna ser i dag. Så det här är ett stort steg i fel riktning, säger LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson.

Regeringen: Fler undantag i las kommer att utredas

Arbetsrätt

Kommer inte att lösa något

Direktiven till utredningen slår fast att utredaren ska presenteras lagförslag för ”tydligt utökade undantag från turordningsreglerna i las”. Det är fel fokus anser Karl-Petter Thorwaldsson.

– Problemen med de stora omställningsbehoven är mycket mycket större än om vi ska göra ett undantag till vid uppsägning. Det är ett stort felsteg som inte kommer att lösa ett enda problem.

Samtidigt finns det skrivningar om utökat ansvar för kompetensutveckling till exempel?

– Ja, det är en av fyra bra saker, även om det är nattsvart det man ska utreda.

Det Karl-Petter Thorwaldsson ändå är positiv till är valet av utredare, justitierådet Gudmund Toijer, som är ett förslag parterna tagit fram gemensamt.

Smärtsamt för socialdemokrater

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S), som på torsdagen tillsatt utredningen i fråga, är noga med att framhålla att många delar av det som nu ska utredas när det gäller arbetsrätten inte är socialdemokratisk önskepolitik.

Så tycker partierna om las

Partikollen

Nyheter

– Det är bara att vara ärlig i att delar av de här direktiven är smärtsamma för oss socialdemokrater. Det finns en risk att det leder till sämre anställningstrygghet i vissa delar och vi vill ju gå i motsatt riktning.

I dag gäller att företag med mindre än tio anställda får undanta två personer vid uppsägningar på grund av arbetsbrist.

Hur stora undantagen ska bli i framtiden, eller om de ska omfatta alla företag, både stora och små, vill Ylva Johansson inte spekulera om.

Ylva Johansson, arbetsmarknadsminister.

C och L fastnat i gammal debatt

Att många, framför allt från fackligt håll, är kritiska till utredningen har Ylva Johansson förståelse för.

– Vi socialdemokrater är ju också kritiska. Det här är en eftergift som vi fick göra i januariavtalet. Men samtidigt som det är smärtsamt för oss, så är det självklart att om man ingår en överenskommelse, så är vi ett parti som lever upp till det.

Karl-Petter Thorwaldsson säger att många internationella företag förlägger verksamheten i Sverige just för att vi har en så flexibel arbetsrätt jämfört med många andra länder som har betydligt längre uppsägningstider och bättre skydd framför allt för äldre.

Slopade hyvlings­förslaget: ”Felaktigt av regeringen”

Arbetsrätt

Det gör att omställningskostnaderna redan är relativt låga i Sverige. Att då gå in och ändra i lagstiftningen när det gäller anställningstryggheten känns gammeldags, säger han.

–  Jag undrar om inte C och L har fastnat i en debatt som är 20 år gammal. Vi är världsbäst på att få folk i arbete och vi ska inte låta den här utredningen sabba det.

Utredningen ska vara klar i maj nästa år.

Den här rapporteringen är först publicerad i Arbetet, som tillsammans med Fastighetsfolket och fem andra titlar ingår i LO Mediehus.