Vi ska inte mobba eller stressa upp varandra på jobbet! Jag jobbar inom Samhall som lokalvårdare och Samhall ska stå för mångfald – att vi bryr oss om varandra. Det är viktigt att vi samarbetar, det gäller både svenskar och personer med utländsk bakgrund.

Det finns en del dåliga attityder mot kvinnor

Ett problem jag kan se är att kvinnor inte värdesätts på rätt sätt av oss män. Det finns en del dåliga attityder mot kvinnor och det tycker jag är fel. Jag tror att vi behöver mer utbildningar på arbetsplatserna om mobbning och kränkande särbehandling.

Jag tycker jag att det skulle vara hälften kvinnor och hälften män

Kvinnor behöver också värdesättas i facket. Jag tycker jag att det skulle vara hälften kvinnor och hälften män i till exempel avdelningsstyrelser. En uppmaning till er kvinnor: kom med och pröva att jobba fackligt. Det är inte svårt och man kan börja med att känna sig för. Och det är kul att jobba fackligt!