Den 1 juli höjs medlemsavgiften till a-kassan med 15 kronor. Den nya avgiften blir därmed 130 kronor i månaden, vilket är en ökning med 13 procent.

Avgiften har legat på samma nivå sedan 2007 och anledningen till höjningen är ökade kostnader för verksamheten, enligt Fastighets ordförande Magnus Pettersson, som även sitter i a-kassans styrelse.

Magnus Pettersson, Fastighets ordförande.

– Vi har haft kostnadsökningar som vi inte tagit ut full täckning för. Det handlar bland annat om höjda hyror och ökade lönekostnader. Vi har haft ett stort kapital som gjort att vi kunnat ha en underfinansierad budget, men nu har vi nåt en gräns för detta, säger han.

Det är absolut rimligt

Han anser att 130 kronor är en rimlig nivå jämfört med övriga a-kassor.

– Vi jämför oss med Handels och HRAK (hotell- och restauranganställdas a-kassa, reds. anm.) som har motsvarande handläggningar, med mycket deltid. De ligger över oss även efter höjningen, så det är absolut rimligt, säger Magnus Pettersson.

Drygt halva a-kasseavgiften går till staten som en del av finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen. Resten används till löpande kostnader för att bedriva verksamheten.