Det knäckte till i ryggen när hon lyfte tunga sopsäckar och Maria fördes till akuten med akuta smärtor. Konstaterat diskbråck. Det blev den andra sjukskrivningen från samma arbetsgivare. Var fanns hjälpmedlen? Varför fick hon ingen rehabilitering?

Stress och fysisk belastning är de största arbetsmiljöproblemen som Fastighets skyddsombud pekar ut i en enkät som Fastighetsfolket skickat ut. Närmare 300 skyddsombud från olika avtalsområden svarade.

Skyddsombuden har en avgörande roll att arbeta för en trygg och säker arbetsmiljö.

Skyddsombuden har en avgörande roll att arbeta för en trygg och säker arbetsmiljö. Därför är det illavarslande när var femte skyddsombud svarar att samverkan med arbetsgivaren inte fungerar.

Att var tredje skyddsombud någon gång blivit motarbetad eller hindrad att utföra uppdraget är allvarligt.

För vad kan konsekvenserna bli om skyddsombuden hindras? Riskerna är förstås uppenbara att arbetsplatsolyckor och tillbud ökar. Stressen gör människor trötta, mindre uppmärksamma på säkerhetsdetaljer och de kanske glömmer det ergonomiska arbetssättet.

En arbetsplatsolycka kan få ödesdigra följder.

Vi har nyligen fått larmsignaler från facket om att många sjukskrivna inte får den rehabilitering och arbetsanpassning de har rätt till. Städaren Maria är ett exempel på när arbetsgivaren inte tar sitt ansvar. Hon blev utförsäkrad och är nu tillbaka på samma tunga städuppdrag, fast att hon inte är helt återställd. Men hon måste försörja sig.

Arbetsgivarna måste inse att personalen inte är en slit- och slängvara.

Arbetsgivarna måste inse att personalen inte är en slit- och slängvara. Hallå, har ni hört talas om hållbarhet?

Skyddsombud har en viktig roll att påminna om arbetsmiljöansvaret.

Det är ju egentligen självklarheter.

”Är det något som saknas så skaffar vi det: kompetens, skyddskläder, utrustning”. Så säger ett av skyddsombuden som Fastighetsfolket intervjuat i samband med skyddsombudsenkäten. Det är precis så enkelt. Bara arbetsgivarna fattar.