Varje år dör flera tusen svenskar på grund av sitt arbete. Det handlar bland annat om dödsolyckor och sjukdomar orsakade av stress, nattarbete, buller, avgaser och långvarigt fysiskt tungt arbete. Men det är betydligt fler som avlider i arbetsrelaterade sjukdomar än av olycksfall, enligt Arbetsmiljöverkets rapport, som även konstaterar att arbetsrelaterad stress kommer att bli en allt vanligare dödsorsak i framtiden.

37 dödsolyckor

2016 var det 37 arbetsrelaterade dödsolyckor i Sverige, 33 män och 4 kvinnor. Samtidigt avlider i genomsnitt drygt 770 människor om året på grund av stress på jobbet, 412 män och 360 kvinnor. 

Ofta sker dödsfallen långt senare

– Dödsolyckor på jobbet är alltid dramatiska och får mycket uppmärksamhet. Men i skymundan av olyckorna dör åtskilligt fler människor av sjukdomar som kan kopplas till arbetet. Ofta sker dödsfallen långt senare, ibland 20–30 år efter att man varit på den farliga arbetsplatsen, säger Arbetsmiljöverkets generaldirektör Erna Zelmin-Ekenhem i ett pressmeddelande. 

Stressrelaterad död väntas öka

Faktorer som damm, asbest, kvarts och passiv rökning leder var för sig till mellan 100 och 500 arbetsrelaterade dödsfall per år i Sverige, men beräknas minska.

– Många av dagens arbetsrelaterade dödsfall är effekten av framför allt tidigare asbestanvändning. I framtiden bedöms dödsfall orsakade av asbest minska medan arbetsrelaterad stress väntas skörda långt fler liv i framtiden, säger Bengt Järvholm, rapportförfattare och professor i yrkes- och miljömedicin vid Umeå universitet.