Almega serviceentreprenad, som är det formella namnet på det största städavtalet inom Fastighets, har lönerevision den 1 juni och den generella löneökningen är 550 kronor.

– Man ska kolla så att man har fått åtminstone garantinivån. Det finns ett belopp i potten som man är garanterad minst hälften av, säger Ewa Edström, ombudsman på Fastighets förbundskontor.

Pottfördelningen gäller alltså för företag som har lokalt överenskomna löner. Då ska alla anställda få en höjning med 50 procent av de 550 kronorna och resten av pengarna fördelar efter överenskommelse mellan de lokala parterna.

Koll på antal år i branschen

Den andra saken att kolla upp är om man har fått sitt branschvanetillägg. Beroende på hur länge man har jobbat – 2, 4 eller 6 år – så ska man ha ett extra tillägg på lönen.

– Det höjs vid lönerevisionen, så om du har jobbat 6 år vid årsskiftet så är det ändå vid den 1 juni som det räknas upp, säger Ewa Edström.

Det går att kontrollera på nästa lönespecifikation eller om man pratar med sin chef.

– Om man märker att man inte har fått tilläggen man ska ha ska man i första hand prata med sin chef och om man inte får något gehör där så ska man höra av sig till facket, säger Ewa Edström.

– Det händer att man inte får rätt. Det är inte vanligt förekommande men det händer.

Branschvanetillägg för städare

Steg 1: 450 kr/månad vid minst 2 års branschvana

Steg 2: 550 kr/månad vid minst 4 års branschvana

Steg 3: 750 kr/månad vid minst 6 års branschvana

Branschvana kan endast fås en gång per steg. Arbetstagare kan aldrig få mer än 1750 kronor totalt i branschvana.

Branschvana intjänas från och med 18 år. En förutsättning för tillgodoräknande av branschvana är att den anställde har haft en faktisk arbetad tid om i genomsnitt minst 15 timmar per vecka, under en period om 12 månader. 

Timavlönade har också rätt till branschvanetillägg.