”Sällan blir klasskillnader så tydliga som på sommaren”, skriver LO-distriktet i Stockholms län i ett pressmeddelande där de presenterar en rapport om svenskarnas semestervanor.

Rapporten visar att arbetare som inte är facklärda, det vill säga att de har högst två års utbildning efter grundskolan, var den grupp som hade högst andel som varken gjort någon semesterresa eller haft tillgång till fritidshus eller husvagn, 36 procent.

Lägst andel var det bland högre tjänstemän, 10 procent.

Så många städar­löner går det på en från makt­eliten

Lön och avtal

Kvinnor halkar efter

Andelen utan semesterresa eller fritidshus var högre bland kvinnor än bland män, enligt rapporten som baseras på statistik från Statistiska centralbyrån.

Bland arbetare hade 34 procent av kvinnorna och 32 procent av männen varken gjort semesterresa eller haft fritidshus eller husvagn. Bland tjänstemän var det 17 procent för kvinnor och 12 procent för män.

Skillnaden mellan kvinnor och män har minskat bland arbetare de senaste åren medan den har ökat bland tjänstemän.

Löneskillnader ökar

Samtidigt som många har svårt att ha råd med semesteraktiviteter ökar löneklyftan mellan tjänstemän och arbetare.

1997 skiljde det i genomsnitt 5 100 kronor per månad i lön mellan en arbetare och en tjänsteman. 2016 hade denna skillnad växt till 12 300 kronor per månad.

Så avgörs din lön – allt du behöver veta om ”märket”

Lön och avtal

Fastighets och de övriga förbunden i 6F kom nyligen med förslag om att slopa industriavtalet för att kunna skapa en ny lönemodell som gynnar låginkomsttagare.

I förslaget, som baseras på en rad rapporter, ingår en lönesatsning för alla som tjänar under 28 000 kronor.

Fastighetsfolket frågade några av Fastighets medlemmar om deras löner.

Vad tycker du om din lön?

Comfort Edet städare på Inspira i Stockholm

– Jag får ut kanske 18 000 i månaden, men det varierar lite för jag måste vabba en del för jag är ensamstående mamma. Jag jobbar mycket, sliter hårt och det är tidiga mornar. Jag jobbar mycket men får lite pengar. Det ska räcka till hyra och mat och mitt barn spelar fotboll så det kostar pengar och barnbidraget räcker inte till för det. Jag har jobbat på Inspira i 15 år och jobbar heltid.

Bild: Matilda Träff

Abdelrahman Shahin städare på Villa- och fastighetsassistans i Malmö

– Jag har 24 000 kronor i grundlön och får ut ungefär 18 000 kronor i månaden. Om jag ska vara ärlig så räcker inte lönen till. Kanske om man är singel och inte har några barn men om man har familj så är det för lite. Barnen behöver saker till skolan och man behöver betala hyra till en större lägenhet och allt kostar. Man kan inte bara göra något roligt med barnen som att gå på bio. 
 – Enligt mig så är det inte bra att man får samma lön trots att man har lång erfarenhet. Det hjälper inte att ha utbildning eller kunna det svenska språket eller ha lång erfarenhet.
 – Man måste kunna hitta någon lösning för att vi arbetare också ska kunna tjäna okej med pengar. Vårt jobb är lika viktigt som andra jobb. 

Bild: Matilda Träff

Sabine Åkerfelt flygplansstädare på Arlanda för Renab

– Jag har 24 161 kronor i grundlön och arbetar 94 procent. Att arbeta som flygplansstädare är ett tungt och stressigt jobb som sliter på kroppen. Ergonomin är ofta dålig inne i de trånga utrymmena i flygplanen. Eftersom jag jobbar mycket kvällar och helger så får jag en del ob. Det är det som gör att jag kan leva på min lön.
– Utan ob-tillägget skulle jag inte klara mig på lönen eftersom jag är ensamstående med två barn. Lönen är alldeles för låg, speciellt med tanke på att jag är arbetsledare och arbetar med rekrytering. Det är svårt att höja lönerna i städbranschen eftersom priserna pressas hela tiden. Det är viktigt att städföretagen har bra avtal med kunderna för att kunna erbjuda de anställda rimliga arbetsvillkor.

Bild: Simón Bustamante

Michael Nilsson Fastighetsskötare för SKB, Stockholm

– Jag har 28 179 kronor i grundlön. Jag har jobbat som fastighetsskötare i åtta år och har höjt min lön med runt 9 000 kronor sedan jag började. Man kan tycka att det är en bra löneutveckling. Men med tanke på arbetsbördan och alla kurser jag gått för att höja min kompetens så borde lönen vara högre.
– Det är bra att Fastighets arbetar för att höja lönen för de medlemmar som har allra lägst lön, som städare, men jag tycker att förbundet borde satsa mer på att höja lönerna för andra yrkesgrupper också. Det blir fel att jämföra en fastighetsskötares lön med en städares, eftersom det är så pass olika yrken. Samtidigt ingår det en del städning i mitt jobb och jag har fått veta att det drar ner min lön. Det tycker jag är fel eftersom det är ett tungt jobb att städa också.

Bild: Matilda Träff