När Moderaternas och Kristdemokraternas budget röstades igenom förra hösten fick Arbetsförmedlingen omkring 800 miljoner kronor mindre i anslag.

Ombudsman: AF:s ned­skärningar blir tuffa för funktions­nedsatta

Arbetsmarknad

Strax efter slöts januariavtalet mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna och där fanns beslut om att Arbetsförmedlingen skulle reformeras i grunden.

Det här har lett till att myndigheten under våren varslade om 4 500 tjänster och ska stänga 130 lokalkontor runt om i landet.

Personalen lämnar myndigheten

Tidningen Dagens ETC rapporterar nu om att många arbetsförmedlare söker sig till andra jobb, samtidigt som det råder anställningsstopp på myndigheten.

Mattias Lundgren har jobbat på Arbetsförmedlingen i 20 år och är ordförande för fackförbundet ST i norra Norrland.

Arbets­förmedlingen kan halvera stöd till funktions­nedsatta

Arbetsmarknad

– De som blir kvar ska fortsätta ge service till våra medborgare, det innebär att de blir för få, arbetet blir inte rättssäkert, de hinner inte med, det blir högre sjuktal och det blir dålig arbetsmiljö, säger han till Dagens ETC.

Det här är lönebidrag

Lönebidraget fördelas av Arbetsförmedlingen till arbetsgivare som anställer personer med nedsatt arbetsförmåga. Det finns tre former av lönebidrag:

-Bidrag för att en person ska pröva på ett yrke eller kunna gå en utbildning.

-Bidrag för att anpassa arbete och arbetsplats för en anställd.

-Långvarigt stöd för att en anställd ska kunna behålla sitt jobb.

Nivån på lönebidraget påverkas av lönekostnaden och arbetsförmågan hos den anställda. Arbetsförmedlingen avgör detta i samverkan med arbetsgivaren och arbetstagaren.

Man kan få bidrag för den del av lönekostnaden som inte är högre än en bruttolön på 19 100 kronor.

Källa: Arbetsförmedlingen och Arbetsmarknadsdepartementet

Tidningen har också fått larm från en arbetsförmedlare i Örebro som beskriver reformeringen på myndigheten som kaotiskt.

Tvingas säga nej till lönebidrag

Sedan tre veckor tillbaka får arbetsförmedlarna i Örebro inte längre fatta beslut om lönebidrag för personer utanför program.

Arbetsförmedlingen har just nu en kampanj, ”Gör plats”, där de uppmanar arbetssökande och arbetsgivare att ta kontakt med Arbetsförmedlingen för att få hjälp med rekryteringen där lönebidraget ingår som ett stöd.

Lönebidraget höjs efter höger-budget

Arbetsmarknad

Arbetsförmedlaren i Örebro beskriver hur det kommer människor som har sett kampanjen och som kanske har en arbetsgivare som är redo att anställa med lönebidrag, men att arbetsförmedlarna nu tvingas säga nej.

– De samtalen känns jättetungt. Jag vet ju att de behöver stöd – men nu får de inget stöd. Där vi förut kunde hjälpa är det nu tvärstopp. Åtminstone över sommaren har vi fått höra.