Text: Simón Bustamante
Foto: Maria Hansson
Inläsning: Matilda Träff

Publicerat i april 2019.

Läs reportaget här.