I april brann den kända katedralen Notre Dame i Paris. En stor mängd bly fanns i spiran och i utsmyckningarna på katedralens tak. Vid branden smälte omkring 450 ton av det giftiga materialet och spreds i området. 

Den franska facket CTG är liksom ett flertal andra organisationer kritiskt till hur myndigheterna hanterat riskerna. CTG representerar bland annat renhållningsarbetare, byggnadsarbetare och barnskötare. 

CTG vill nu liksom flera andra organisationer att Notre Dame ska sättas i karantän för att skydda arbetare och invånare i området för att exponeras för den giftiga metallen. Facket vill att katedralen täcks med hjälp av byggnadsställningar och presenningar, för att garantera att blydammet inte sprider sig ytterligare.

– Läget är mycket allvarligt. Det säger experterna. Kroppen är inte gjord för att ta om hand bly överhuvudtaget, hur liten mängden än är, säger Benoit Martin från CGT enligt Sveriges Radio Ekot. 

Inga blodtester av de vuxna som bor eller arbetar i området har ännu visat på förhöjda blyhalter. Men enligt tidningen Mediapart har tio barn från området kring Notre Dame, av drygt 80 testade, förhöjda blyhalter i blodet.

I slutet av juli beslutade polischefen i Paris att tillfälligt stoppa röjningsarbetet på brandplatsen för att se över skyddsåtgärderna för de som jobbar på plats. Katedralen kommer inte sättas i karantän men i dag startar en extrainsatt blysanering.