Nykvarnsbostäder, Nybo, är ett allmännyttigt bostadsbolag som förvaltar kommunala fastigheter, lokalerna i Nykvarns centrum och cirka 560 lägenheter.

Efter en inspektion som Arbetsmiljöverket utfört hos Nykvarnsbostäder riktar verket kritik mot arbetsmiljön för bolagets lokalvårdare, skriver Länstidningen Södertälje. Inspektionen genomfördes på flera platser, bland annat Björkestaskolan och Gammeltorps förskola. 

Inte bedömt risken för hot och våld

Enligt Arbetsmiljöverket har Nykvarnsbostäder inte tillräckligt undersökt de fysiska, organisatoriska och sociala arbetsförhållandena eller bedömt riskerna för att de anställda ska drabbas av ohälsa eller olycksfall i arbetet.

När det gäller trappstädning kan risk för hot och våld förekomma, men bolaget har inte bedömt den risken. Inspektören noterade också att utrustning för första hjälpen saknades på vissa platser. 

– Vi gör väldigt mycket för arbetsmiljön redan, men här får vi många bra råd för att bli bättre. Framför allt ska vi säkerställa att skyddsronder och riskanalyser görs för varje specifik arbetsplats, säger Nybos vd Janette Jardefalk till Länstidningen Södertälje. 

Ny inspektion i höst

I höst gör Arbetsmiljöverket ett återbesök hos Nykvarnsbostäder. Då ska de brister som upptäcktes vid inspektionen vara åtgärdade.