Känns jobbet trist och meningslöst så här efter semestern?

Längtar du efter något helt annat eller tror du att ditt yrke håller på att försvinna? Du är inte ensam.

De flesta vuxna svenskar under 50 år tror att de någon gång kommer att byta yrke. Det visar en ny Sifoundersökning som gjorts på uppdrag av Omställningsfonden.

Unga mest öppna för byte

Kanske inte helt överraskande är det unga som oftast räknar med att byta karriär. 67 procent eller nästan sju av tio av svenskar mellan 18 och 29 har svarat ”ja, definitivt” eller ”ja, förmodligen” på frågan.

Men även i åldersgruppen 30-49 är de som tror att de kommer att byta jobbspår i majoritet. Här har 53 procent svarat ja.

Omställningsfonden, som finansieras av Sveriges kommuner och landsting, SKL:s medlemmar , lyfter flera förslag på förändringar som de menar skulle göra en ny karriär lättare för yrkesverksamma.

Vill se högre studiemedel

Man vill bland annat anpassa kursutbuden på högskolan och yrkeshögskolan mer för folk som har jobb och samtidigt bättra på möjligheten till validering.

Organisationen vill också ha fler utbildningsplatser i hela landet och utöka studiemedlen för yrkesverksamma.

– Om man från politikens sida menar allvar med att möjliggöra ett livslångt lärande måste man agera. Ett reformerat utbildningssystem är nödvändigt för att alla som vill ska kunna jobba på framtidens arbetsmarknad, säger Lars Hallberg, vd för Omställningsfonden i ett pressmeddelande.

Artikeln är tidigare publicerad i Arbetet som tillsammans med Fastighetsfolket och fem andra tidningar ingår i LO Mediehus.