Allmännyttiga bostadsbolag måste lämna ut lönelistor för samtliga anställda. Det beskedet gav Göteborgs kammarrätt nyligen när Örebrobostäder inte ville lämna ut lönelistor till Fastighets ombudsman Erik Löf.

Han begärde ut listor för att ha som underlag till lönerevisionen, men ingen av de allmännyttiga bostadsbolagen i region Tvärs som han begärde ut listor från ville ge fullständiga lönelistor.

– Jag använde Örebrobostäder som ett pilotfall. Nu kan jag vifta med de här listorna när andra kommunala bostadsbolag säger nej, säger Erik Löf.

Erik Löf, ombudsman i Fastighets region Tvärs

Fick ut lönelistorna på en dag

Och kammarrättens beslut har redan gett resultat på andra håll i landet. Fackklubben på Tyresö Bostäder har under flera års tid haft problem med att få ut lönelistorna för bostadsbolagets anställda.

När bostadsbolaget väl lämnat ut listorna har de varit censurerade. Det berättar Rolf Sundell som är ordförande för Fastighets fackklubb på Tyresö Bostäder. 

– Vi har under flera år haft stora problem med att få ut lönelistorna, trots att vi hänvisat till offentlighetsprincipen. Och när vi efter mycket om och men fått ut lönelistorna var de censurerade. Namnen på de anställda som inte är medlemmar i Fastighets var överstrukna, säger Rolf Sundell. 

Dan Lundqvist, Jonny Johansson och Rolf Sundell från Fastighets fackklubb på Tyresö Bostäder.

Men när fackklubben på Tyresö Bostäder nu hänvisade till det nya beslutet från kammarrätten blev det ändring. På en dag fick fackklubben ut lönelistorna för företagets samtliga anställda. 

– Plötsligt fick vi ut lönerna för alla, från vd till fastighetsskötare. Eftersom det har varit så krångligt tidigare har vi aldrig bett om det, utan bara fokuserat på våra yrkesgrupper. Nu får vi en ännu bättre bild över hur löneläget är, säger Rolf Sundell. 

Offentlighetsprincipen gäller för kommunala bostadsbolag

När Örebrobostäder nekade Erik Löf att få ut lönelistorna hänvisade de till att de verkar på en konkurrensutsatt marknad där det finns många privata bostadsbolag som inte går under offentlighetsprincipen.

Bolaget menade att det skulle kunna gynna de privata bolagen i rekryteringen av personal om de som kommunalt bolag måste ge ut information om löner. 

Men kammarrätten i Göteborg hänvisade till offentlighets- och sekretesslagen som säger att även aktiebolag där kommunen utövar inflytande ska jämställas med myndigheter – alltså gäller offentlighetsprincipen.

Gabriel Johansson som är klubbordförande på Örebrobostäder hoppas att lönelistorna kommer att hjälpa dem vid nästa års löneförhandlingar.

– Rent krasst så får vi en bild av helheten nu. Det kan hjälpa oss att hålla koll så att det blir en schyst och jämn fördelning av löneutrymmet, säger Gabriel Johansson. 

Gabriel Johansson, klubbordförande på Örebrobostäder.

Har du haft problem med att få ut lönelistan?

Ellinor Karlsson.

Ellinor Karlsson

Ordförande för Fastighets fackklubb på Bostadsbolaget i Mjölby.

– Vi har fått ut lönelistor för de som är medlemmar, men inte de övriga. Vi har inte propsat på att få ut hela listorna utan nöjt oss. Vi har ganska hög anslutningsgrad, men nu har det börjat en ny hantverkargrupp som inte är anslutna och det är kanske tre fastighetsskötare som inte heller är anslutna. Vi har tänkt tanken att vi kanske kan dra nytta av att Erik Löf fick ut listorna och försöka få det vi också framöver.

Emil Isenheim.

Emil Isenheim

Ordförande för Fastighets fackklubb på Uddevallahem. 

– Vi har aldrig haft problem med att få ut lönelistorna. Vi har fasta rutiner för löneförhandlingarna och får ut lönelistorna varje år, det är totalt transparent. Det är en självklarhet. Det går ju inte att sitta med halva lönelistan om bara hälften av de anställda är med i facket, då har man ju bara halva bilden vid löneförhandlingarna. 

Så får du ut lönelistan

För att få ut lönelistor gäller det att skicka en skriftlig begäran till företaget att man vill ha listor med namn, yrkestitel och lön för alla som går på Fastighets avtal och hänvisa till offentlighetsprincipen. Du kan också hänvisa till kammarrättens beslut som säger att allmännyttiga bostadsbolag måste lämna ut lönelistor för samtliga anställda. 

Om bolaget inte vill lämna ut lönelistan ska de då skicka ett skriftligt svar med avslag på begäran där de förklarar varför de inte anser att de behöver lämna ut listan.