Fastighets kollektivavtal ska omförhandlas våren 2020 och arbetet med att fastställa vilka krav förbundet ska driva är i full gång.

– Vi vill ha in arbetsmiljöskrivningar i kollektivavtalet och då måste vi göra prioriteringar. Därför har vi skickat ut den här enkäten till alla lokala skyddsombud, säger Torbjörn Jonsson, verksamhetsansvarig för arbetsmiljö.

Ringar in prioritering

Det rör sig om cirka 900 lokala skyddsombud som har möjlighet att svara på enkäten fram till den 30 september. Förbundet kommer också ta in åsikter från de regionala skyddsombuden.

– Utifrån de samlade svaren tror jag att vi kan ringa in vad som är viktigast att få med i kollektivavtalen, säger Torbjörn Jonsson.

Torbjörn Jonsson, ombudsman på Fastighets

Ysabel Nilsson Saavedra är regionalt skyddsombud, RSO, i region Ost. Hon vill se att obligatorisk företagshälsovård skrivs in i städavtalet.

– Arbetsgivaren ska vara skyldig att erbjuda företagshälsovård, även förebyggande företagshälsovård, säger Ysabel Nilsson Saavedra.

Arbetsgivare ska samarbeta mer

För fastighetsavtalet vill Curt Öhrström, också RSO i region Ost, att arbetsgivaren ska bli skyldig att göra en anmälan till Arbetsmiljöverket om det råder oenighet mellan facket och arbetsgivaren i arbetsmiljöfrågor, istället för att facket gör det.

Om arbetsgivaren inte gör det ska facket kunna få vite, alltså en straffavgift, från företaget.

– Jag tror att det kommer att vara lättare att få till ett samarbete med arbetsgivaren då. De kommer att vilja lösa arbetsmiljöfrågorna så att de slipper anmäla problemet till Arbetsmiljöverket, säger Curt Öhrström.

Arbetsmiljöenkäten

Fastighets har omkring 900 lokala skyddsombud som har fått enkäten per mejl och vanlig post. Svaren ska vara inne senast den 30 september.
En sammanställning av svaren kommer att presenteras i samband med den internationella arbetsmiljöveckan som inträffar vecka 43.