LFU får bara användas för personer över 50 år om det har förhandlats centralt och fått tillstånd av LO-förbunden, enligt det nya avtalet.

Anställningsformen LFU, som tidigare hette utvecklingsanställning, skapades främst för unga vuxna under 35 år, men när facken tittade på åldersstatistiken tyckte de att medelåldern såg ganska hög ut, berättar Fastighets ombudsman Joakim Oscarsson.

– Det kan vara relevant för vissa äldre personer som har varit arbetslösa i många år att få en LFU-anställning, men om det blir för många tar ju de platser för de unga som åtgärden riktar sig till. Frågan är om inte personer över 50 ska ha andra arbetsmarknadsåtgärder, säger Joakim Oscarsson.

Peter Hall, klubbordförande för Samhall i Göteborg, är också kritisk till att personer över 50 år får LFU-anställningar.

– Det är inte ett jobb för en äldre person, att ha en tidsbegränsad anställning som LFU:n är, säger han.

Peter Hall, klubbordförande på Samhall i Göteborg

Dramatisk minskning av äldre

Samhalls presschef, Henrik Fitinghoff, säger att personer över 35 år anställs som LFU vid undantagsfall och att det är väldigt få personer över 50 år som har en LFU-anställning.

– Det finns en grupp, framförallt utrikesfödda, som har extremt svårt att komma in på arbetsmarknaden och som har gått igenom alla arbetsmarknadsinsatser som finns. De personerna kan få en LFU-anställning men det är som sagt undantagsfall, säger Henrik Fitinghoff.

Andelen LFU-anställda över 50 år har också minskat dramatiskt, enligt Fitinghoff.

– Då var det inte en särskilt stor grupp innan heller, men vi kan se att den har minskat dramatiskt.

Ombudsmannen Joakim Oscarsson säger att det stämmer att det är få över 50 som har LFU-anställningar.

– Men det var fler än vi inom facken trodde, säger han.

Bättre handledning nu

Facken har även kritiserat anställningsformen för att de LFU-anställda får lägre lön än Samhalls ordinarie personal, trots att de utför samma arbetsuppgifter. Samt att de LFU-anställda inte fått handledning i samma utsträckning som utlovats.

– Handledningen har blivit bättre. Bättre och excellent är skillnad, men det har blivit bättre i alla fall, säger Peter Hall.

Joakim Oscarsson berättar att det blev bättre efter 2016 då de gjorde en begränsning som säger att LFU-anställda ska ha en handledare och att de inte får vara ute på objekt själva.

– Vi var nära att avsluta avtalet om LFU, men i och med de här nya reglerna i avtalet 2016 kände vi att vi kunde vara kvar. Men det gäller ju att vi håller koll lokalt så att det fungerar, säger Joakim Oscarsson.