400 färre än i fjol

Ett av Fastighets prioriterade mål är att värva fler medlemmar så att förbundet består av minst 30 000 medlemmar.

Men medlemssiffrorna för augusti visar istället att antalet medlemmar blivit färre.

I augusti hade Fastighets 28 954 medlemmar, runt 400 färre än vid samma tid förra året. Jarmo Kusmin som är ombudsman med ansvar för organisering är bekymrad över det sjunkande medlemsantalet.

Jarmo Kusmin, ombudsman på Fastighets.

– Det är klart att det är nedslående och anmärkningsvärt. Vår främsta uppgift som fackförbund är ju att organisera. En slutsats jag drar är att vi måste blir ännu bättre på att vara ute på arbetsplatserna och ta det fackliga samtalet om varför det är viktigt att vara med i facket. Vi har många förtroendevalda som är duktiga på att ta det samtalet, men vi måste få hela förbundet att prioritera organisering, säger Jarmo Kusmin.

Särskilda ombudsmän för organisering

I mars 2017 anställde Fastighets fem organiseringsombudsmän, en för varje region. Deras uppdrag är att på heltid arbeta med organisering och se till att Fastighets behåller och får nya medlemmar. Ändå fortsätter medlemsantalet att sjunka. Men Jarmo Kusmin tror ändå att satsningen på organiseringsombudsmän är något som Fastighets bör hålla fast vid.

– Ett sådant här arbete tar tid. Till en början har organiseringsombudsmännen arbetat mycket med demokratin i förbundet, att få avdelningarna att fungera. Nu kommer arbetet riktas in mer och mer på att få aktiva klubbar och på att värva medlemmar, säger han. 

”Värvning prioriteras ner lokalt”

Jarmo Kusmin lyfter fram den satsning som Fastighets gjorde i Stockholmsområdet under sommaren där förtroendevalda träffade över 400 anställda och besökte över 20 arbetsplatser för att informera om facket.

Enligt honom har Fastighets gjort liknande satsningar på andra platser i landet under sommaren, men i mycket mindre skala. Samtidigt menar han att förbundet behöver prioritera att vara ute och träffa anställda högre.

– Tyvärr prioriteras värvning ofta ner lokalt. Man tar de mest akuta förhandlingssituationerna istället för att åka ut och organisera anställda. Det är synd. Jag tycker att ledningen pekat med hela handen när det gäller att prioritera den här frågan, men situationen är ofta pressad lokalt, säger Jarmo Kusmin. 

Nästan alla LO-förbund minskar

Siffror från förra året visar att 59 procent av arbetarna är med i ett fackförbund, samtidigt som 72 procent av tjänstemännen är anslutna. Totalt förlorade LO-förbunden 16 609 medlemmar under 2018. Det var bara två förbund, Byggnads och IF Metall, som växte av LO:s 14 fackförbund. 

– Det är klen tröst att säga att medlemssiffrorna går nedåt i nästan alla LO-förbund och att vi inte är ensamma om den här utmaningen. Vi lever i en tid där vi måste kämpa hårt för att förklara vikten av att vara med i facket. Det finns inget annat sätt än att vi måste bli bättre på att ständigt vara ute och träffa anställda, speciellt i utsatta branscher som städbranschen, säger Jarmo Kusmin.