Nedgången i industrikonjunkturen har nu spridit sig till den privata tjänstesektorn, skriver Almega i rapporten där de presenterar siffror från andra kvartalet 2019.

– Det är ju så att vi har haft en lång högkonjunktur och nu konstaterar rapporten att det börjar gå lite sämre. Det är inte så att det går dåligt, men tillväxten har bromsat in, säger Jari Visshed, tredje förbundsordförande i Fastighets.

Fastighetsbranschen går stadigt

Fastighetsbranschen växte med 2,0 procent under andra kvartalet, vilket var i linje med utvecklingen under fjolåret.
Branschens vikt i tjänsteproduktionsindex är relativt stor, cirka 18 procent, och tillväxten andra kvartalet i år innebar ett bidrag till tillväxten i tjänstesektorn på 0,4 procentenheter av den totala tillväxten på 1,0 procent.

Källa: Almegas rapport ”Almegas Tjänsteindikator Kvartal 3 2019

Risk att arbetslösheten ökar i vinter

Totalt sett i tjänstesektorn syns nedgången både i företagens tillväxt och i antal jobb.

– Lejonparten av alla nya jobb i ekonomin skapas i tjänstesektorn. När tjänstesektorn viker så kommer det att få stora konsekvenser på arbetsmarknaden. Det är stor risk att arbetslösheten kommer att öka betydligt i vinter, säger Patrick Joyce, chefsekonom på Almega, i ett pressmeddelande.

Lågkonjunkturer brukar innebära att många kräver mer effektiv städning

Jari Visshed

Enligt Industriarbetsgivarna landar tillväxten på 1,2 procent i år och 1,1 nästa år, det är lägre än vad de flesta andra bedömare tror, rapporterar Sveriges Radio Ekot.

Arbetslösheten väntas stiga till 7,5 procent nästa år, enligt Industriarbetsgivarna – det är i stället högre än vad andra tror.

Efterfrågan på arbetskraft minskar

Bristen på arbetskraft är fortfarande hög i den privata tjänstesektorn även om den minskar.
Det andra kvartalet 2019 uppgav 29 procent av företagen i tjänstesektorn att brist på arbetskraft var det främsta hindret för verksamheten jämfört med 42 procent det tredje kvartalet 2018.
Brist på efterfrågan blir istället ett större problem. 23 procent av företagen svarade att brist på efterfrågan var det största hindret jämfört med 16 procent ett halvår tidigare.
Trots att bristen på arbetskraft i den privata tjänstesektorn minskat är den fortfarande lika stor som under högkonjunkturen innan finanskrisen 2008–2009.
Källa: Almegas rapport ”Almegas Tjänsteindikator Kvartal 3 2019

Städare mer utsatta än fastighetsskötare

Men fastighetsbranschen ser ut att gå ganska bra fortfarande. Och Jari Visshed tror inte att jobben för Fastighets medlemmar kommer att påverkas nämnvärt.

– Fastighetsbranschen är inte så konjunkturkänslig som till exempel industrin. Fastigheterna står ju där och ska förvaltas, säger Jari Visshed och fortsätter:

– Det kan få lite mer konsekvenser på städsidan. Om företag behöver skära ned så gör man ofta det på kringtjänster, som städning. Lågkonjunkturer brukar innebära att många kräver mer effektiv städning.

Men det ligger längre fram i tiden, menar han.

– Lågkonjunktur slår igenom lite senare i våra branscher. Vi är ofta leverantörer till andra företag och då är det kontraktsbundet så det brukar vara något års fördröjning innan det slår igenom hos oss.

Kan påverka avtalstidens längd

Den här rapporten gå i linje med övriga prognoser som vittnar om en bromsande tillväxt.

Kan det här påverka avtalsrörelsen?

– Jag tror inte att den här rapporten i sig gör skillnad, men den samlade bedömningen av det ekonomiska läget i helhet påverkar, säger han.

Det som kan påverkas är avtalstidens längd, alltså för hur många år framåt de nya kollektivavtalen som ska förhandlas fram i vår gäller.

Men i övrigt tror inte Jari Visshed att det kommer att påverka utfallet i avtalsrörelsen.

Märker du av någon förändring i konjunkturen i Fastighets branscher?

– Det känns som vanligt. Det finns en oro för att det ska gå sämre, men vi har inte sett det realiserats än.