LO:s representantskap beslutar snart om gemensam LO-samordning i avtalsrörelsen nästa år. LO-samordning är gemensamma krav för alla 14 LO-förbund. Med samordning står vi starkare, utan samordning blir det tufft att få till bra avtal.

I förra avtalsrörelsen, 2017, hade vi samordning och fick gehör för att kräva att alla som tjänade 24 000 kronor i månaden och lägre skulle få sin löneökning i kronor istället för i procent.

Den här gången har vi 6F-förbund sagt att gränsen för krontalspåslag eller procentpåslag ska räknas vid 28 000 kronor i månaden. Då vet vi att vi når mer jämställda löner och det är en del i hela LO:s målsättning.

Vi i Fastighets har som förbund tvingats varsla om stridsåtgärder i alla de senaste avtalsrörelserna på grund av vårt krav på löneökningar i kronor istället för i procent och att vi vill ha samma höjning på lägstalönerna som på utgående löner.

När vi varslat hamnar vi i medling under statliga Medlingsinstitutet. Nivån på löneökningarna, märket, har satts av industrins parter och de har varit i procent och det blir även facit för de statliga medlarna. Det innebär att vi med våra krav på krontal hamnar över industriuppgörelsens procentsats.

Medlarna hävdar att allt värde i avtalet ska räknas och vi förväntas då sälja andra värden i redan ingångna avtal för att få de rätta löneökningarna, i samma nivå som andra.

Hur starka vi står i avtalsrörelsen avgörs ändå av att organisera så många som möjligt på våra arbetsplatser.

Nu ska det vara slut på det. Vi kommer att kräva krontal även om det innebär högre procentsats. Med en LO-samordning där vi är överens och där vi får bra krontalspåslag hittar vi i LO-förbunden den rätta vägen framåt.

Hur starka vi står i avtalsrörelsen avgörs ändå av att organisera så många som möjligt på våra arbetsplatser. Värva din arbetskamrat som medlem, det är bästa förberedelsen.