Under 2018 hade Fastighets två registrerade skyddsombud som fick en vidareutbildning betald av sin arbetsgivare förutom de temadagar som förbundet själva bekostar.

Det visar en enkät som förbundet har skickat ut till skyddsombuden.

36% har aldrig vidareutbildats.

I enkäten säger sig 36 procent aldrig gått någon vidareutbildning och endast en tredjedel har gått någon vidareutbildning de senaste två åren. 

– Vi visste det innan, men nu har vi svart på vitt att systemet för vidareutbildningar fungerar inte, säger Torbjörn Jonsson, ombudsman med ansvar för arbetsmiljö på förbundskontoret.

Skyddsombud är livsviktiga

Fram till 2007 finansierades vidareutbildning för lokala skyddsombud av statliga medel, men när den borgerliga regeringen lade ned Arbetslivsinstitutet upphörde det.

Efter det har LO och Svenskt Näringsliv i flera omgångar förhandlat fram medel för vidareutbildningarna. Men sedan några år tillbaka finns inga medel kvar.

– Arbetsgivarsidan tycker uppenbarligen inte att arbetsmiljön är så viktig att de vill finansiera arbetsmiljöutbildningar för skyddsombuden, förutom att täcka upp för förlorad arbetsinkomst, säger Torbjörn Jonsson.

Antalet dödsolyckor i arbetslivet har ökat i Sverige de senaste åren, efter en lång period av nedgång.

– En av faktorerna till att dödsolyckorna stiger igen är att det finns färre drivande skyddsombud. Det är livsviktigt att skyddsombuden finns och får den utbildning de behöver.

Vill driva frågan i avtalsrörelse

Som arbetsmiljöansvarig vill han att vidareutbildningar av lokala skyddsombud ska bli en av de frågor som LO driver gemensamt om det blir en samordning, vilket det beslutas om på onsdag den 23 oktober.

Om det inte blir en samordning eller om frågan inte drivs av samordningen är det upp till Fastighets avtalsråd att besluta om man själva ska driva frågan.

– Jag tycker att det ska drivas som en avtalsfråga för jag litar inte på att staten tar hand om det här. Blir det regeringsskifte kan pengarna tas bort bara sådär igen, säger Torbjörn Jonsson.

Svårare när stressen ökar

Torbjörn Jonsson betonar också att skyddsombudens arbete ständigt förändras. Därför är det så viktigt att de utbildas kontinuerligt.

– En stor förändring är att skyddsombuden måste hantera mycket mer psykosociala frågor än tidigare. Det är lättare att mäta fysisk arbetsmiljö än att mäta stress, därför är skyddsombudens uppdrag svårare idag än det var för 30-40 år sedan, men det är minst lika viktigt.

Samverkan med förhandlare behövs

En positiv överraskning som visade sig i enkätsvaren är att många av skyddsombuden som svarat omfattas av företagshälsovård.

– Däremot är det många som inte vet om vi har framförhandlat företagshälsovård och avtal om nattarbete. Det stärker vår tes om att lokala förhandlare och skyddsombuden inte samverkar i tillräckligt hög utsträckning, säger Torbjörn Jonsson.

För att förbättra det krävs dels att skyddsombuden utbildas och stärks, men även att en del lokala förhandlare får mer utbildning och fördjupad kunskap om hur skyddsombuden arbetar.