Konflikter på arbetsplatsen, chefer som inte kan arbetsmiljölagen, som inte känner till sitt arbetsmiljöansvar och en organisation som vuxit för snabbt. De organisatoriska och psykosociala problemen på våra avtalsområden är många – och svåra att lösa. Ofta finns inget facit till hur en konflikt ska lösas. Då är det viktigt att skyddsombudet har kunskap och vet vilka åtgärder som kan krävas.

Vi har just hållit en temadag för skyddsombud i vår region. Det är tydligt att många skyddsombud tar sitt uppdrag på stort allvar, de är engagerade och går peppade tillbaka till arbetsplatserna. Men det är ett svårt uppdrag att vara skyddsombud och många har för lite utbildning i botten. En del har inte ens fått gå grundutbildningen för skyddsombud.

många arbetsgivare förhalar så att skyddsombuden inte kommer iväg på kurs

Det här är allvarligt.

Arbetsgivarna har i ansvar att ge ledigt och stå för kostnaden när skyddsombud ska gå på utbildning. Det vi ser är att många arbetsgivare förhalar så att skyddsombuden inte kommer iväg på kurs.  ”Det finns inte tid till det nu” är ett argument vi ofta hör. Den som är nyvald som skyddsombud vet inte alltid sina rättigheter och kan inte hävda sin rätt.

Det är också viktigt att få avsätta tid till sitt uppdrag.

Kunskap är avgörande. Det är också viktigt att få avsätta tid till sitt uppdrag.

Men ofta är det så mycket att göra i det ordinarie jobbet att tiden inte räcker till arbetsmiljöarbetet. Ibland undrar man om arbetsgivarna medvetet tänker att ”om vi håller de sysselsatta så hinner de inte göra sina skyddsronder”?

Vi uppmanar alla arbetsgivare att ta sitt arbetsmiljöansvar på allvar. Säg ja till skyddsombudet som vill gå på kurs. Alla tjänar på en bra och säker arbetsmiljö.