– Jag kommer från bibelbältet och jag säger som så att högre lön ligger som en allsmäktig kraft i ovan som vi alltid vill nå, säger Lennart Mauritzon, regionansvarig i Tvärs, under avtalsrådet.

Fastighets avtalsråd delades upp i arbetsgrupper för att prioritera bland kraven inför avtalsrörelsen. Samtliga prioriterade höjd lön i kronpåslag högst.

Ett annat krav som många prioriterar högt är att få månadsvisa pensionsutbetalningar, i stället för årsvisa, samt att tjänstepensionen ska redovisas på lönespecifikationen. Det är krav som kommer att stöttas av LO-samordningen.

Olika former av arbetstidsförkortning, höjda nivåer på ob-tillägg och semesterersättning och att minska användandet av visstidsanställningar och istället få till tryggare anställningar var andra yrkanden som låg högt på fleras listor.

Förutom lön, vilken tycker du är den viktigaste avtalsfrågan?

Kurt Bier KFO Folkets hus och parker, avdelning Sandviken
– Att höja ob-ersättningen. Vi har mycket lägre än på andra avtal. Ob gäller först från klockan 20, och det händer fler gånger varje vecka att vi jobbar efter 20.
Jeff Johansson Serviceentreprenadavtalet, avdelning Umeå
– Anställningsskyddet är viktigt för många medlemmar. Otrygga anställningar ska gå över till fasta anställningar snabbare så att arbetsgivaren inte kan utnyttja arbetskraft och sedan inte erbjuda tillsvidareanställningar.
Mattias Uhr Fastigoavtalet, avdelning Köping
– Pensionen ska dras en gång i månaden och avsättning ska stå med på lönespecifikationen. Folk börjar inte tänka på pensionen förrän de är 60+ och man går inte in och kollar så att inbetalningarna görs, så det är bra om det står med på lönespecifikationen så att man märker direkt om det inte betalas in.
Allexya Sjöberg Samhallavtalet, avdelning Enköping
– Alla vi som kommer in till Samhall kommer med ett problem. Därför är det väldigt viktigt få gå till läkare på arbetstid när det behövs utan att det blir avdrag på lönen. Men så klart bevisa att man varit hos läkare.
– För mig själv är språket en viktig arbetsmiljöfråga. Vi kommer från hela världen och inte alla pratar perfekt svenska.
– Det finns en del konflikter som har med kultur att göra också. Som kvinna kan jag känna att jag inte blir respekterad. Jag har blivit utsatt för sexuella trakasserier och vet flera kolleger som råkat ut för det.
LO har ett sånt krav om stärkt skydd mot sexuella trakasserier, vad tycker du om det?
– Det är en bra grej. Jag tror ingen, varken kvinnor eller män, skulle vilja bli trakasserad. På Samhall finns det chefer som inte vill se problemen och prata om dem, men bland oss kolleger pratas det mycket.

Förhandlingsdelegationerna

Under avtalsrådet valde förbundsmötet hälften av delegaterna som ska föra avtalsförhandlingarna. Resterande valdes av förbundsstyrelsen 12 november.

Fastighetsavtalen:

Timo Närhi, region Syd
Camilla Claesson, region Väst
Curt Öhrström, region Ost
Peo Timan, region Nord

David Sjörén, region Väst
Madeleine Holst, region Syd
Emil Isenheim, region Väst

Städavtalen:

Jenny Parmstrand, region Väst
Veronica Boström, region Tvärs
Slavisa Nikolic, region Syd
Christina Petryani, region Ost

Victoria Björkman, region Väst
Björn Nielsen, region Syd
Jeanette Cervin, region Tvärs
Kristofer Löfström, region Nord

Specialservice- och fönsterputsavtalen:

Tommy Holmbom, region Väst
Ulrica Hiller, region Tvärs

Ulf Larsson, region Tvärs
Erika Sundsvall, region Nord

KFO- och Arbetsgivaralliansen ideella och idéburna organisationer och idrottsavtalen:

Anita Göransson, region Syd
Kurt Bier, region Nord

Joakim Olofsson, region Syd
Jonas Larsson, region Tvärs