– Medicinska kontroller i arbetslivet har en viktig funktion både när det gäller att upptäcka tidiga tecken på ohälsa, sjukdom eller skada hos arbetstagaren, som beror på arbetsmiljön, säger Ingemar Rödin, överläkare på Arbetsmiljöverket, i ett pressmeddelande.

Reglerna kring medicinska kontroller har tidigare upplevts som krångliga, dessutom har det kommit ett nytt EU-direktiv.

Därför har Arbetsmiljöverket omarbetat föreskrifterna.

Vill behålla sjukdomar för sig själv

Men Imad Chamiye, regionalt skyddsombud i Uppsala, är kritisk till förändringen som gör att arbetsgivare ska ge regelbundna medicinska kontroller till alla som har ett handintensivt arbete.

Det innebär arbete under minst fyra timmar per dag med snabba handledsrörelser som kräver kraft, vilket rör de flesta städare.

– Det här kan skapa stora problem. Många vill behålla sina medicinska saker för sig själva och vill inte att arbetsgivaren ska veta allt om eventuella sjukdomar eller krämpor, säger Imad Chamiye.

Imad Chamiye, RSO i Uppsala på avtalsråd för Fastighets.

Kan inte tvingas att undersökas

Problemet är att man inte har förtroende för att arbetsgivaren ska förbättra arbetsmiljön om de får reda på att man har till exempel belastningsskador, utan befarar att arbetsgivaren istället ska försöka bli av med en, berättar han.

– Många döljer hellre att de har till exempel astma eller diabetes än att riskera att förlora chansen att jobba kvar.

Den 1 november 2021 börjar regeln om medicinsk undersökning för de med handintensivt arbete gälla

Imad Chamiye berättar att många har varit oroliga för den nya regeln som träder i kraft den 1 november 2021.

– Jag har gått igenom med personalen och försökt lugna dem genom att berätta att de kan inte tvingas till att gå på en medicinsk undersökning.

Vet av erfarenhet att det finns problem

Inom andra yrkesgrupper fungerar det bra med hälsokontroller som arbetsgivaren ansvarar för, men för många städare vet Imad Chamiye av erfarenhet att det har fungerat dåligt.

– Många arbetsgivare försöker bli av med personalen på grund av medicinska skäl om de får reda på att det finns någon sjukdom. Även om vi från facket säger att man kan få behandling och att det kan fungera ändå är det inte alla arbetsgivare som lyssnar på det inom städbranschen. De anställer hellre någon ny.

De nya reglerna från Arbetsmiljöverket innefattar även att de som arbetar med kvicksilver ska genomgå medicinska kontroller, med provtagning för kvicksilverhalten i blodet. Det börjar gälla från 1 november 2019.