Sedan två år tillbaka har Gabriel Johansson varit ordförande för Fastighets fackklubb på det kommunägda bostadsbolaget Örebrobostäder. På förbundets avtalsråd valdes han till ny ersättare i Fastighets förbundsstyrelse.

Vilka erfarenheter tar du med dig till förbundsstyrelsen?

– Jag tycker det känns viktigt att ta med ungas perspektiv in i styrelsen. Jag är 29 år nu och kan bara tala för mig själv, men när jag kom in i den fackliga rörelsen visste jag inte så mycket varken om hur arbetsmarknaden eller facket fungerar. Vi som fackförbund måste arbeta aktivt med att förankra vår organisation hos unga.

Vilka fackliga frågor är viktigast för dig?

– Lönefrågor och att arbetsgivaren har en bra personalpolitik. Våra löner handlar ju i grunden om kampen mellan arbete och kapital. Jag anser att vi som inte arbetar med att exportera varor, som arbetar med att förvalta våra bostäder eller ta hand om våra gamla, får alldeles för liten del av kakan. Våra arbeten är ju minst lika viktiga för att samhället ska fungera.

– Jag tycker också att arbetsgivarna borde tänka mer långsiktigt och satsa på personalen både när det gäller lön och arbetsmiljö, så att vi vill arbeta kvar på våra arbetsplatser. Hög personalomsättning är inte bra för arbetstagarna, men inte heller för arbetsgivarna.

Vad är dina förhoppningar inför avtalsrörelsen?

– Jag hoppas självklart på att vi får till så höga löneökningar som möjligt. Men vi kan inte heller försämra våra avtal och kompromissa bort andra viktiga frågor för att hänga med i löneutvecklingen. Klyftan mellan låg- och höginkomsttagare ökar och vi behöver göra allt vi kan för att minska ojämlikheten. Det är nödvändigt med en låglönesatsning för att få upp det lägsta lönerna, så jag hoppas att den blir kraftfull.

Vad är det bästa med jobbet som fastighetsskötare?

– Vi fastighetsskötare blir vana att prata med folk och jag tycker det är spännande att träffa många olika slags människor. Jag tycker det är ett fint uppdrag att arbeta åt allmännyttan, att kunna vara med och bidra till bra boendemiljöer. Att se till att människor är nöjda med hur de bor, det känns som en väldigt viktig uppgift.

Fastighets förbundsstyrelse

Gabriel Johansson har valts till ersättare i förbundsstyrelsen, istället för Frida Cederborg som har blivit anställd som ombudsman i Fastighets region Ost.

Ordinarie ledamöter i förbundsstyrelsen är:

Magnus Pettersson, förbundsordförande, Haninge
Yvonne Nygårds, andre förbundsordförande, Falun
Jari Visshed, tredje förbundsordförande, Stockholm
David Sjörén, avdelning Falköping, fastighetsskötare på Hyresbostäder
Timo Närhi, avdelning Trelleborg, husvärd på MKB
Patrik Hellström, avdelning Västerås, fastighetsskötare på HSB Mälardalen
Camilla Claesson, avdelning Göteborg Centrum, miljövärd på Familjebostäder
Ysabel Saveedra Nilsson, avdelning Arlanda, städare på ISS
Joakim Olofsson, avdelning Hässleholm, vaktmästare på Markaryds IF
Eshagh Najmeddin, avdelning Stockholm City, städare på Samhall
Veronica Boström, avdelning Örebro, städare på Rent hus
Peo Timan, avdelning Höga kusten, fastighetsskötare på Modo
Jessika Bäckman, avdelning Umeå, städare på ISS