– Det är för många indikationer på att det inte alltid är så bra arbetsmiljö och villkor där, säger Ali Esbati som är ledamot i riksdagens arbetsmarknadsutskott.

Han har skrivit en interpellationsfråga till arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) om arbetsmiljö och arbetsvillkor för Samhallanställda.

Bakgrunden är delvis rapportering av Fastighetsfolket om arbetsplatser som Samhall i Köping där det saknades duschar och vilrum, vilket åtgärdades efter skyddsombudets 6:6a-anmälan och efterföljande hot om vite.

”Det är förstås glädjande att skyddsombudens viktiga arbete leder till förbättringar. Men det är alarmerande att detta över huvud taget kunnat ses som lämpliga arbetsplatser – i synnerhet för den utsatta grupp som anvisats till Samhall”, skriver Ali Esbati i interpellationen.

Rädsla för att omplaceras

En annan orsak är indikationer som kommit fram i rapportering av Fastighetsfolket och Dagens Arbete, men även via Samhallanställda som själva kontaktat riksdagsledamoten.

Det handlar om personer som inte vågar uttala sig mer offentligt, därför att de uppfattar att det då finns en risk att de omplaceras.

– Så ska det inte vara någonstans på svensk arbetsmarknad och särskilt inte på Samhall. Jag vet inte hur utbrett det är men jag har fått tillräckligt många signaler oberoende av varandra för att tycka att det ska undersökas, säger Ali Esbati.

Behövs oberoende undersökning

I interpellationen frågar han arbetsmarknadsministern om hon har för avsikt att initiera en översyn eller utredning för att kartlägga arbetsmiljö och arbetsvillkor för anställda vid Samhall.

– Min uppfattning är att de metoder man har för att följa upp situationen, till exempel medarbetarenkäter, inte verkar täcka upp behovet som finns. Det behöver kompletteras med någon form av oberoende undersökning, säger Esbati.

Han menar att det är för många enskilda indikationer som pekar på att något inte fungerar.

– Det kan vara så att det är just enskilda fall, men då måste man klargöra det.

Strukturer behöver ses över

Tanken är att översynen ska titta på om det finns strukturer inom företaget som gör att situationer med bristande arbetsmiljö eller villkor kan uppstå.

– Man behöver titta på riktlinjer, policys och avkastningskrav – om det finns något där som gör att det brister. Och om det gör det så måste det åtgärdas, säger Ali Esbati.

Interpellationsfrågan om Samhall besvaras och debatteras i riksdagen den 29 november.

Interpellationsfrågor och svar i riksdagen

En riksdagsledamot har möjlighet att ställa en interpellation till ett statsråd om dennes tjänsteutövning.
Med interpellationer kan riksdagen kontrollera regeringens arbete, få information eller väcka uppmärksamhet kring en viss fråga.
En interpellation lämnas skriftligt till statsrådet som inom två veckor svarar muntligt på frågan i riksdagens kammare.
I regel följer sedan en debatt mellan statsrådet och den riksdagsledamot som ställde interpellationen, men även andra ledamöter kan delta.
Källa: Riksdagen.se