Drygt en tredjedel av de nyanlända kvinnorna som bor i Göteborgs särskilt utsatta områden arbetar. De flesta av dem som kommit ut på arbetsmarknaden jobbar inom den privata tjänstesektorn och absolut vanligast är städyrket. 34 procent av de nyanlända kvinnorna har städjobb. Det visar siffror från Statistiska Centralbyrån, SCB, i en färsk rapport som Almega ligger bakom.

Åtta år innan första jobbet

– Tjänstesektorn är Göteborgs integrationsmotor. Nästan 100 procent av de nyanlända kvinnorna jobbar i våra branscher. Men det går för långsamt och trösklarna är för höga. I dag tar det åtta år i genomsnitt innan man får chansen att få jobb, säger Andreas Åström på Almega i ett pressmeddelande.  

I rapporten räknas personer som kommit till Sverige 2012 eller senare som nyanlända. Efter städyrket har de flesta nyanlända kvinnorna fått jobb inom vård och omsorg och förskola.

Flest män börjar på restaurang

Bland de nyanlända männen är det fler som kommit ut på arbetsmarknaden än bland kvinnorna. 59 procent av nyanlända män arbetar och de vanligaste branscherna är restaurang, lagerjobb, transport och byggsektorn. 11 procent är städare.

Ett av syftena med rapporten är att kartlägga vad utrikes födda arbetar med och vilka branscher som anställer utrikesfödda. Almegas slutsats är att de nyanlända främst får jobb i ”enkla serviceyrken” medan de som bott längre i Sverige har mer kvalificerade tjänsteyrken.

Över tvåtusen städare

Städyrket är vanligt även sett till hela befolkningen i de särskilt utsatta områdena i Göteborg. År 2017, som statistiken kommer ifrån, bodde 48 840 personer i åldrarna 20-64 år där. Totalt arbetade 2 545 i de sju Göteborgsförorterna som städare. Men det är färre procentuellt sett som är städare än bland de nyanlända.

Bland män är lagerarbete, bussförare och spårvagnsförare de vanligaste jobben, men det är också många som arbetar inom industrin. 5,4 procent är städare, yrket hamnar på sjunde plats bland männen. Knappt två procent är fastighetsskötare.

Bland kvinnorna totalt toppar vård och omsorgsyrken och förskola. På tredje plats bland kvinnorna i utsatta områden kommer städyrket, 14,5 procent är städare.

Almega: fler borde utbildas

För att fler ska komma i jobb har Almega en rad förslag, bland annat att uppmuntra företagande bland nyanlända och att reformera Arbetsförmedlingens etableringsprogram. Almega anser också att Arbetsförmedlingen borde ha fler insatser som leder till att arbetslösa kan få jobb inom bristyrken. ”För att möta de stora personalbehoven i tjänstesektorn måste fler personer som bor i särskilt utsatta områden gå från ingångsjobb till yrken som kräver utbildning. Vidareutbildning och kompetensutveckling är helt nödvändiga”, skriver Almega i sin rapport.

Särskilt utsatta områden enligt Polisen

Polisen betraktar följande områden som särskilt utsatta i Göteborg:

Bergsjön

Biskopsgården

Gårdsten (som ströks från listan under 2019)

Hammarkullen

Hjällbo

Lövgärdet

Tynnered