Folkets Hus Hammarkullen är en viktig samlingspunkt för hela stadsdelen och hjärtat i det myllrande föreningslivet i Hammarkullen och hela Angered.

I huset som ligger mitt på torget hålls möten, fester, konferenser, kulturkvällar, utställningar, konserter, skolbio, läxläsning och minnesstunder och mycket mer.

Folkets Hus styrelse har på grund av rädsla för minskat anslag från stadsdelen beslutat att säga upp personal i Folkets Hus Hammarkullen.

Huset behöver vara bemannat med kunnig och kompetent personal som känner föreningar och människor i området.

Vi (personalen i huset) tror att huset behöver vara bemannat med kunnig och kompetent personal som känner föreningar och människor i området för att skapa en öppen och demokratisk mötesplats, det ska vara ett rent och fint hus utan skadegörelse och med fungerande ljud, ljus, teknik, möblering och som kan erbjuda service i samband med uthyrning för konferenser och andra arrangemang.

Personalen i Folkets hus Hammarkullen har lång erfarenhet av att jobba med dessa frågor och har kämpat länge med hur man ska uppföra sig och respektera varandra när man besöker eller hyr Folkets hus, det är ingenting som sköter sig självt utan kräver mycket jobb och som fortsättningsvis kommer kräva mycket arbete, ett slags uppfostringsarbete.

Nedskärningar och varslad personal i Folkets hus kommer innebära att huset om det skall kunna vara öppet får hyras ut obemannat till stora delar, kanske med något slags tvättlås-system, det har visat sig i området att det inte har fungerat särskilt bra.

Mer poliser kommer aldrig ensamt lösa de här problemen.

Att spara in pengar på Folkets hus, fritidsgårdar, parklekar och medborgarkontor är en kortsiktig lösning som kommer ge stora problem i framtiden, speciellt i områden som Hammarkullen som är med på listan över särskilt utsatta områden.

I dessa områden behöver man stärka dessa krafter för att motverka kriminalitet och utanförskap. Mer poliser kommer aldrig ensamt lösa de här problemen, vilket de påpekar själva! 

Vi måste skapa en framtidstro som kan vända den negativa utveckling som leder till våld och utanförskap. 

Vi måste ge människor i de här områdena förutsättningar att lyckas och skapa en framtidstro som kan vända den negativa utveckling som leder till våld och utanförskap. 

Vi tror att de här besparingarna kommer kosta oss dyrt i framtiden och kommer leda till fler barn som inte klarar skolan och hamnar utanför samhället med allt vad det innebär. 

Vi läser dagligen om linbanor, utredningar och projekt som kostar 100-tals miljoner och som inte mynnar ut i någonting alls – tänk hur många lärare, fritidspedagoger och personal i Folkets hus det hade finansierat.