Hej! Jag jobbar som fastighetsskötare. Jag brukar läsa Fastighetsfolket men tycket det står alldeles för lite riktat till oss fastighetsskötare. Vi har också funderingar kring löner, arbetsmiljö och så vidare.

Vi blir till exempel särbehandlade av de högsta cheferna på min arbetsplats. Två exempel: de har dyrare kaffe och pålägg till de kontorsanställda tjänstemännen. Ibland har cheferna lagt gemensamma träffar på tider som är mer gynnsamma för tjänstemännen på kontoret.

Hoppas det kommer lite mer riktat till oss i tidningen. Tack för det jobb ni gör!