Stort tack för ditt mejl, och för att du läser Fastighetsfolket. Vi är jättetacksamma för alla synpunkter på vår journalistik och tar gärna emot tips om vad vi ska skriva om.

Jag håller med om att vi periodvis rapporterat för lite om fastighetsskötares löner och villkor. Vi strävar efter att ha en balans och bredd i rapporteringen och hoppas kunna leverera intressant journalistik för samtliga yrkesgrupper framöver. Vi har flera artiklar om fastighetsskötare på gång, hoppas att du och kollegerna kommer att tycka att de är givande för dig.

Här följer några länkar till artiklar som kanske kan vara intressanta

Ewa-Maria Kriegholm, chefredaktör.