Om du skadas på jobbet, om du blir sjuk eller om du får barn kan du ha rätt till försäkringspengar från Afa-försäkring. Det gäller alla som är anställda på en arbetsplats med kollektivavtal. Men få känner till vilka försäkringar de har rätt till, och många missar därför att anmäla ärenden som ger rätt till försäkringspengar.

Under året har Fastighets försäkringsinformatörer registrerat försäkringsärenden som medlemmar missat att anmäla till ett värde av sammanlagt 27 miljoner kronor. Alla medlemmar som informerats har också erbjudits hjälp med att ansöka om försäkringspengarna.

Facket fick inte veta ISS-anställdas arbetstider

Men det är inte alla arbetsgivare som underlättar arbetet för försäkringsinformatörerna.

Under hösten deltog Fastighets försäkringsinformatör Jessika Bäckman i ett LO-projekt för att informera om avtalsförsäkringar. Under två veckors tid informerades anställda på IKEA och köpcentret Avion i Umeå om vilka försäkringar de anställda omfattas av.

För att kunna hitta personalen i varuhusen frågade Jessika Bäckman ISS om listor på de ISS-anställda städarnas arbetstider. Men ISS ville inte berätta om städarnas arbetstider. 

Jag fick svaret att städarna inte har tid att få information om försäkringar medan de städar.

Jessika Bäckman, försäkringsinformatör för Fastighets

– Jag fick svaret att städarna inte har tid att få information om försäkringar medan de städar. Det tycker jag är anmärkningsvärt. Det här är ju försäkringar som är väldigt viktiga och som många inte känner till, säger Jessika Bäckman. 

Bara en städare på ISS fick information om försäkringar

Under de två veckor som Jessika Bäckman och förtroendevalda från andra fackförbund arbetade med LO-projektet lyckades de informera 377 anställda på IKEA och Avion. Men enligt Jessika Bäckman lyckades de bara informera en anställd städare på ISS. 

– Det var svårt eftersom vi inte visste var i varuhusen de arbetade, och vilka tider. När jag av en slump stötte på en ISS-anställd städare var han så stressad att jag fick springa efter honom för att informera om avtalsförsäkringarna. Det säger en hel del om arbetsbelastningen, säger Jessika Bäckman. 

Kollektivavtalade försäkringar

Avtalsförsäkringarna bestäms i kollektivavtal med arbetsmarknadens parter. Afa-försäkring är det försäkringsbolag som har hand om avtalsförsäkringarna. Försäkringsbolaget ägs av arbetsmarknadens parter; Svenskt Näringsliv, LO och PTK.

ISS: ”Svårt att ta till sig information under ett pågående städpass”

Helena Michels är HR-partner på ISS. Hon säger till Fastighetsfolket att anledningen till att listorna inte lämnades ut är att det är svårt att ta till sig information under ett pågående städpass.

– Vi tycker att det är jätteviktigt att våra anställda får information om vilka avtalsförsäkringar de omfattas av. Men vi landade i att informationen ska ske vid en arbetsplatsträff. Jag står fast vid min uppfattning att det är svårt att ta till sig viktig information under ett arbetspass, säger Helena Michels. 

Fastighets: Ovanligt att arbetsgivare försvårar att anställda informeras

På de 377 anställda som informerades på Avion och IKEA rapporterades oanmälda försäkringsärenden in som tillsammans uppgick till runt 2,6 miljoner kronor i missade försäkringspengar.

Torbjörn Jonsson som är ansvarig för Fastighets försäkringsverksamhet menar att det är ovanligt att arbetsgivare på olika sätt försvårar för anställda att få försäkringsinformation.

– Där utmärker sig ISS i Umeå negativt. Det är oftast inga problem att komma in hos företag och få tid avsatt till att informera om avtalsförsäkringar. Men det är problematiskt varje gång en arbetsgivare på något sätt försvårar eller försenar att vi kommer med försäkringsinformation, säger Torbjörn Jonsson.

Under december har ISS skickat en inbjudan till en arbetsplatsträff där Fastighets inbjuds att komma och informera om avtalsförsäkringar.