Vi blev till slut tolv LO-förbund i LO-samordningen. Vårt gemensamma krav är ett löneutrymme på tre procent. Det innebär 783 kronor i löneutrymme för dem som tjänar under 26 100 kronor.

Det kommer att ge våra medlemmar mer i plånboken.

Vi kan vara nöjda med det som vi nu gemensamt kommit överens om. Styrkan är att samordningen har gemensam nivå. Det är viktigt att både procentsats och krontal är med när det första avtalet, märket, görs upp i mars. Det kommer att ge våra medlemmar mer i plånboken. Vi får en något större satsning på lågavlönade jämfört med vår uppgörelse 2017 och det ger Fastighets städare bättre utdelning.

Det är också viktigt att det blir ett ett-årigt avtal

Arbetsmiljöfrågor med stärkt arbetsanpassning och fungerande rehabkedja samt skydd mot sexuella trakasserier är viktiga frågor för oss, liksom villkorsförändringar i avtalsförsäkringar och i avtalspension. Det är också viktigt att det blir ett ett-årigt avtal med tanke på vad som händer i vår omvärld som januariavtalet, Brexit, med mera. Vi behöver fortsätta att hitta nya vägar för att jämna ut löneskillnader. Vårt arbete inom ramen för 6F kommer att fortsätta.

Helheten i den LO-samordning som vi tolv förbund fått till är bra för våra medlemmar, därför står vi bakom samordningen. Det är en bra styrka att både vi i servicebranscherna och förbunden i industrin nu står tillsammans i LO inför Avtal 2020.

Nu ska vi också göra vårt eget jobb och organisera oss på arbetsplatserna

Nu ska vi också göra vårt eget jobb och organisera oss på arbetsplatserna för största möjliga styrka.

Nyligen möttes vi från alla förbundets avdelningar i ett centralt avtalsråd. Där diskuterades yrkanden för varje avtalsområde i vårt förbund inför avtalsrörelsen nästa år. Förbundsstyrelse och avtalsråd har utsett vilka som deltar i förhandlingsdelegationerna.

Vi är beredda på en tuff avtalsrörelse nästa år och våra förberedelser fortsätter.

Jag vill också passa på att önska alla en God jul och ett Gott nytt år!