Yrkeshögskolan, YH, erbjuder eftergymnasiala yrkesutbildningar med praktik, som ska leda till jobb. År 2017 beslutade riksdagen att Yrkeshögskolan skulle expandera och att antalet årsplatser skulle öka med 45 procent till år 2022.

Fastighetstekniker bristyrke

Yrken där det finns en hög efterfrågan på utbildad personal är exempelvis specialistundersköterskor och fastighetstekniker. För att möta den efterfrågan öppnas nu sex nya utbildningar till fastighetstekniker. Det gör att Yrkeshögskolan totalt får 585 nya utbildningsplatser i yrket.

Men för att möta efterfrågan på fastighetstekniker på arbetsmarknaden krävs också att utbildningsplatserna fylls. Att fylla platserna är något som tidigare visat sig svårt, säger Tommy Olsson, omvärldsanalytiker på Myndigheten för yrkeshögskolan.

– Det har hittills varit problem med många outnyttjade platser när det gäller fastighetstekniker. Jag hoppas verkligen att detta ändras eftersom vi vet att det finns ett stort behov av den kompetensen, säger Tommy Olsson.

Utbildningar förläggs utanför storstäderna

Myndigheten för Yrkeshögskolan satsar nu också på att sprida yrkesutbildningarna till fler orter, rapporterar Sveriges Radio. Yrkeshögskolan expanderar till ett tiotal nya orter som Sorsele, Arvidsjaur, Avesta och Osby.

– Det innebär ju dels att tillgängligheten för utbildning ökar för den som vill gå. Men det ökar också möjligheterna för företagen att rekrytera den kompetenta arbetskraft som de behöver, säger Thomas Persson, generaldirektör för Myndigheten för yrkeshögskolan till Sveriges Radio.

Nya YH-utbildningar inom branschen

Fastighetstekniker      6 nya utbildningar 2020    585 nya utbildningsplatser

Fastighetsingenjör      2  nya utbildningar 2020   192 nya utbildningsplatser

Fastighetsförvaltare   3 nya utbildningar 2020    235 nya utbildningsplatser