Göteborgs kommun satsar årligen runt 25 miljoner kronor på trygghetsvärdar, som ska arbeta med att stärka tryggheten i utsatta områden. De kommunala bostadsbolagen har i dag 24 anställda trygghetsvärdar. Värdarna ska arbeta med att skapa trygghet för de boende i området och göra ronder vid olika tidpunkter på dygnet.

Men på en del av bostadsbolagen har trygghetsvärdarna också som arbetsuppgift att skriva dagliga rapporter som skickas till polis och socialtjänst, något som Dagens Arena var först att rapportera om.

”Risk att kriminella vänder sig mot bostadsbolagens personal”

De dagliga noteringarna som skickas till polisen är något som skapat oro och kritik från fackligt håll. När Fastighets ombudsman Larry Stewart fick reda på att trygghetsvärdarna har den arbetsuppgiften samrådde han med fackklubbarna på bostadsbolagen om att lägga ett skyddsstopp på arbetet.

Larry Stewart
Larry Stewart, ombudsman på Fastighets region Väst.

– Rapporterna riskerar att skapa en hotbild mot personalen. Risken är att de kriminella gängen vänder sig mot bostadsbolagens personal. Om kriminella misstänker att de blivit angivna till polisen kan det väldigt snabbt bli hotfullt. Nu beslutade vi gemensamt att inte lägga ett skyddsstopp i dagsläget, men om det händer minsta lilla incident så kommer vi att agera, säger Larry Stewart.

Skyddsstopp efter hot i Biskopsgården

År 2008 var Larry Stewart med och lade ett skyddsstopp på trygghetsvärdarnas arbete i Biskopsgården. En av värdarna utsattes för allvarliga hot och fick skicka iväg sin familj till en annan ort på grund av hoten. Detta efter att närpolisen i området bett trygghetsvärdarna att fotografera misstänkta kriminella.

– Trygghetsvärden hade ett 50-tal bilder på narkotikauppgörelser. Hoten från de kriminella blev väldigt allvarliga. Bland annat slängdes en orm in i brevinkastet och värden som utsattes fick bo i bilen när det inte kändes säkert hemma. Jag är orolig att det kan uppstå en liknande situation igen, säger Larry Stewart.

Jessica Wejemark är säkerhetschef för Framtidenkoncernen som samlar de kommunala bostadsbolagen i Göteborg. Hon ser ingen problematik i att trygghetsvärdar skriver dagliga noteringar som skickas till polisen.

Jessica Wejemark, säkerhetschef inom Framtidenkoncernen.

– De här noteringarna går ju till en mängd olika aktörer, där polisen är en. De kan innefatta allt möjligt, allt från att notera att gatubelysning är trasig till lukt av olika sorters droger. Men jag vill poängtera att trygghetsvärdarnas huvudsakliga uppgift är att arbeta med att skapa relationer och närvaro i områdena, säger Jessica Wejemark.

”Trygghetsvärdarna får inte bli en förlängning av polisen”

Simon Kappelmark är klubbordförande för Fastighets fackklubb på Bostadsbolaget. Han säger att trygghetsvärdarna som arbetar för Bostadsbolaget inte gör någon daglig rapportering till polisen.

De är inte här för de kriminella utan för de 98 övriga procenten som bor i området. Vi har varit väldigt noga med det

Simon Kappelmark, klubbordförande på Bostadsbolaget
Simon Kappelmark, klubbordförande på Bostadsbolaget.

– Det är inte deras uppgift. De är inte här för de kriminella utan för de 98 övriga procenten som bor i området. För att hjälpa en gammal dam med kassarna eller för att vara en förebild för de unga i området. Vi har varit väldigt noga med det, trygghetsvärdarna får inte blir en förlängning av polisen.

– Däremot är det självklart att vi alla kontaktar polisen om vi ser något kriminellt, det är ju varje medborgares ansvar, säger Simon Kappelmark.

Jessica Wejemark poängterar att trygghetsvärdarna inte ska arbeta med att dokumentera kriminell aktivitet, som i fallet med trygghetsvärden i Biskopsgården 2008.

– Våra trygghetsvärdar spanar inte åt polisen. De gör sina ronder, och det de ser skriver de i en dygnsrapport. Men det handlar inte om att peka ut individer eller att dokumentera kriminella. Att spana på kriminella aktörer är en polisiär uppgift.

Hur arbetar ni för att se till att trygghetsvärdarna är säkra på jobbet?

– Vi jobbar väldigt intensivt med personsäkerhetsfrågorna för all vår personal. När det gäller trygghetsvärdarna är min uppfattning att alla i dag har överfallslarm, precis som flera andra yrkesgrupper. Men min uppfattning är inte att trygghetsvärdarna varit speciellt utsatta för hot, säger Jessica Wejemark.