Fastighets motioner till LO-kongressen i juni är inlämnade. En av motionerna handlar om las-förhandlingarna som Fastighets och fyra andra LO-förbund lämnade i december.

– Vi skriver att man ska göra ett omtag med avsiktsförklaringen och i förhandlingarna där man tar bort formuleringar om att saklig grund ska tas bort samt att tvingande delar av las inte ska göras dispositiva, säger Fastighets förbundsordförande Magnus Pettersson.

Han förklarar att förbundet vänder sig emot att LO är beredda att sälja ut anställningsskydd för tillsvidareanställda för att kunna öka tryggheten för de med otrygga anställningar.

– Vi vill höja anställningstryggheten för alla. Öka skyddet för de med otrygga anställningar men behålla det skydd som finns för tillsvidareanställda, säger förbundsordföranden.

Flera förbund håller med

Flera andra förbund har lämnat in motioner som handlar om las-förhandlingarna.

– Det är inte identiska motioner men de har samma andemening. Så det lär bli stora diskussioner om frågan på LO-kongressen, säger Magnus Pettersson.

Motioner om förbättringar i arbetslivet

Fastighets har lämnat in totalt tolv avdelningsmotioner och sex förbundsmotioner till LO-kongressen.

De övriga motionerna berör frågor som att höja det statliga bidraget till skyddsombud, införa sex timmars arbetsdag och att avskaffa allmän visstid.