Efter en omorganisation i a-kassan år 2013 låg handläggningstiderna för Fastighets a-kassa på som högst 13 veckor och mediantiden var 11 veckor, enligt Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF.

Sedan dess har organisationen arbetat med att jobba fram kortare handläggningstider och har successivt lyckats minska den så kallade genomströmningstiden.

Vi har aldrig tidigare haft så bra som 2019.

Anne Eriksson

Det är alltså antalet veckor från att den arbetssökande redovisar arbetslöshet på kassakortet, fram till att första utbetalningen sker.

Bästa året hittills

År 2019 var handläggningstiden hos Fastighets a-kassa fem veckor de flesta månaderna.

– Vi har aldrig tidigare haft så bra som 2019. Handläggningstiderna har sakta blivit bättre sedan omorganisationen, säger Anne Eriksson, Fastighets a-kasseföreståndare.

Orsakerna till förbättringen är flera. Dels har fler personal anställts och kassan har fått in väldigt duktiga handläggare, berättar föreståndaren.

Bättre arbetsmiljö

De bytte också till ett nytt telefonsystem för några år sedan som har gjort arbetet effektivare och att många nu använder den digitala vägen Mina sidor gör också stor skillnad.

– Det känns väldigt bra att medlemmarna får sin ersättning i tid. Men det är också en arbetsmiljöfråga här hos oss. Det blir väldigt tungt för personalen att hela tiden ligga efter. En anställd sa nyligen att det måste vara färre som söker a-kassa för arbetet är inte alls lika tungt längre, men det är inte färre som söker, säger Anne Eriksson.

Under år 2019 fick i genomsnitt 2 200 medlemmar i månaden stöd från Fastighets a-kassa. Antalet arbetslösa som får stöd från a-kassan har legat omkring den siffran sedan 2013.