Det nya året 2020 har just börjat och nu drar avtalsrörelsen igång på allvar för oss i Fastighets. Alla våra kollektivavtal ska omförhandlas i år.

I slutet av januari träffas de förtroendevalda som fått uppdraget att sitta i våra förhandlingsdelegationer. Då tar vi de sista diskussionerna innan vi formulerar avtalskraven på de olika kollektivavtalen vi har med våra motparter.

Grundidén med ett kollektivavtal är att ingen ska tvingas konkurrera ut sina arbetskamrater genom att gå med på lägre lön eller sämre villkor än vad andra har. Avtalen innehåller minimiregler och ingen arbetsgivare är förhindrad att erbjuda ännu bättre löner eller arbetsvillkor.

Att höja den lägsta lönen i avtalet med utfallet för uppgörelsen är en grundförutsättning

Vår LO-samordning inför avtal 2020 betyder en låglönesatsning som blir mer kraftfull den här gången. För att nå gemensamma LO-mål är det nödvändigt med satsningar som verkligen märks i plånboken för lågavlönade. Att höja den lägsta lönen i avtalet med utfallet för uppgörelsen är en grundförutsättning som alltid är lika viktig för oss i Fastighets.

Både procentsats och krontal ska vara med när det första avtalet – märket – görs upp i mars. Vårt gemensamma krav är ett löneutrymme på tre procent. Det skulle innebära 783 kronor i löneutrymme för dem som tjänar under 26 100 kronor.

I våra avtal ingår alla medlemmar som arbetar som del- och heltidsanställda.

Vi är fastighetsarbetare vid privata, allmännyttiga och kooperativa bostadsföretag.

Vi är städare och fastighetsskötare anställda i entreprenadföretag och i egen regi.
Vi är fönsterputsare och Folkets Hus-personal. Vi har också yrken som områdes- och kvartersvärdar, elektriker, ismaskinsförare, rörläggare, VVS-arbetare och sanerare.

Vi är en viktig del i det som får Sverige att fungera

Vi är en viktig del i det som får Sverige att fungera. När vi är borta så märks det. Nu ska våra medlemmars verkliga värde prövas i förhandlingarna. Vi är beredda.