Sedan nyår har otäcka nyheter om de omfattande bränderna i Australien avlöst varandra. Bränderna har hittills kostat minst 30 människoliv, en miljard djur beräknas ha dött och av dem bland annat tusentals koalabjörnar. Flera tusen bostäder har förstörts.

Det ovanligt varma vädret försvårade räddningsinsatserna. I en paus i hettan kom kraftiga regn som orsakade översvämningar. I andra delar av landet rapporterades om panik bland invånare när de fick fönster och bilrutor krossade av hagel stora som golfbollar.

Här hemma har vi en ovanligt mild vinter. Isbrytarna står still i norr och i Stockholm slår körsbärsblommorna ut.

Sex miljoner arbetstillfällen väntas försvinna

Klimatförändringarna syns runt om i världen, de kommer att påverka våra vardagsliv och det gäller också arbetsmarknaden.

Sex miljoner arbetstillfällen väntas försvinna globalt på grund av klimatomställningen*.

Dessutom kommer arbetslivet att utsättas för påfrestningar, även här i Sverige. Fler värmeböljor, översvämningar och stora snömängder – mer extremt väder kommer att öka arbetsbördan och därmed stressen. Det kommer att ställa krav på exempelvis funktionella arbetskläder och tätare pauser.

Klimatomställningen måste bli rättvis. De rika som orsakar större klimatavtryck måste betala mer

Klimatförändringarna är ett konkret hot men skapar också möjligheter. 24 miljoner nya gröna jobb väntas*. Fackföreningsrörelsen har en självklar uppgift att påverka så att de nya jobben ges rimliga villkor.

Ett nödvändigt krav blir också att LO-medlemmar i exempelvis fossiltung industri får omskola sig till de nya gröna jobben. Klimatomställningen måste bli rättvis. De rika som orsakar större klimatavtryck måste betala mer. Har har facken har helt klart en viktig roll att trycka på så att omställningen görs på ett sätt som inte skapar nya orättvisor.

Fastighetsfolkets granskning visar att facken inom 6F är inställda på att ta sitt ansvar för klimatet. Det är bra. Men hittills har de kommit olika långt i både i hur de själva begränsar sina utsläpp och hur de konkret kan påverka politiker och arbetsgivare. Här finns helt klart mer att göra.

Vi har enligt forskarna bara tio år på oss att halvera de globala utsläppen. Det är djupt oroande att världens makthavare hittills inte lyckats kraftsamla för att bromsa den globala uppvärmningen.

Det är samma princip som att rösta i ett val: just min röst kanske inte gör någon skillnad

Men vad kan vi då som enskilda medborgare göra?

Klimatexperten Johan Kuylenstierna säger i en intervju med Fastighetsfolket: ”Man ska inte tänka att jag är en enskild. Det är samma princip som att rösta i ett val: just min röst kanske inte gör någon skillnad, men om sex miljoner människor tänker likadant gör det skillnad. Vi är en del av ekosystemet, ingen kan säga att den inte har ansvar”.

Precis så lätt och så svårt är det.

Klimatet är en ödesfråga för oss alla. Vi kan inte lämna walk-over och lägga allt i händerna på kommande generationer. Vi, du och jag, måste ta vårt ansvar.

*ILO-rapporten Greening with jobs 2018