Sömnproblem, nedstämdhet, huvudvärk och magbesvär är några av de stressymptom som delar av personalen på Nyköpingshem uppvisar. Det menar Richard Fredriksson, som är drifttekniker och skyddsombud på bostadsbolaget. Därför valde han att anmäla bolaget till Arbetsmiljöverket.

”Kollegor har ångest för att gå till jobbet”

Det är personalen på driftenheten och på ett av förvaltningsområdena som farit illa av hög arbetsbelastning och otydliga rutiner.

– Läget är allvarligt och det här har pågått en längre tid. Personalomsättningen är hög samtidigt som det finns ont om skriftliga rutiner för hur arbetet ska utföras. Folk mår jättedåligt, det finns kollegor som gråter och har ångest för att gå till jobbet, säger Richard Fredriksson.

Richard Fredriksson, skyddsombud för Fastighets.

Enligt Richard Fredriksson är den omorganisation som genomfördes i början av 2018 det som lett fram till arbetsmiljöproblemen. I den nya organisationen skapades inte tydliga rutiner, och det blev oklart vem som skulle utföra vilken arbetsuppgift.

– Den otydliga arbetsledningen speglar av sig på hela företaget. Olika frågor bollas runt i företaget och vi får inga tydliga besked från ledningen. Det är klart att det skapar ohälsa hos personalen, säger Richard Fredriksson.

Otydliga rutiner skapar frustration

Som exempel nämner han att personalen i mer än ett år frågat om de ska byta ut filtren som sitter bakom elementen i cirka 1500 lägenheter. Men då personalen inte fått något svar från arbetsledarna har de inte kunnat utföra arbetsuppgiften, vilket skapat dålig ventilation och missnöje hos en del hyresgäster.

– Vi har ju vetat att det blir dålig ventilation på grund av att filtren behöver bytas. Men vi kan ju inte utföra arbetsuppgiften om vi inte får klartecken från ledningen. Samma problem har vi stött på i många fall. Det leder förstås till stor frustration och stress hos mina kollegor, säger Richard Fredriksson.

Olika frågor bollas runt i företaget och vi får inga tydliga besked från ledningen. Det är klar att det skapar ohälsa hos personalen

Richard Fredriksson, skyddsombud för Fastighets

Vad är en 66a-anmälan?

Enligt Arbetsmiljölagen kapitel 6 § 6a kan skyddsombud vända sig till Arbetsmiljöverket och begära föreläggande eller förbud. Det kan ske om skyddsombud begärt åtgärder för en bättre arbetsmiljö och arbetsgivaren inte agerat eller lämnat besked inom rimlig tid. 

Arbetsmiljöverket på inspektion

Enligt Richard Fredriksson har han som skyddsombud påtalat problemen men arbetsgivaren har ändå inte agerat. Därför valde han att göra en 66a-anmälan till Arbetsmiljöverket. Efter att anmälan lämnats in upplever Richard Fredriksson att cheferna genomfört en del förbättringar för att stärka arbetsmiljön.

– Några av de närmsta cheferna har till exempel åkt ut och arbetat ihop med personalen för att förstå problematiken. Det känns som att de anstränger sig för att lyssna på personalen och förbättra situationen, säger Richard Fredriksson.

I veckan gjorde Arbetsmiljöverket en inspektion på bostadsbolaget, och besked om hur verket går vidare väntas inom den närmsta tiden.

Johan Eriksson är vd på Nyköpingshem. Han säger till Fastighetsfolket att han inte vill uttala sig om ärendet innan Arbetsmiljöverket kommit med sitt beslut.

– Jag vill inte uttala mig eftersom det är ett pågående ärende hos Arbetsmiljöverket. Det är en opartisk myndighet som vi har förklarat vår inställning inför. Innan vi har fått något beslut i frågan vill jag inte ta en diskussion om arbetsmiljön via media, säger Johan Eriksson.