Alla förmåner som förhandlats fram lokalt kan försvinna för personalen på allmännyttan i Göteborg. Det rapporterade Fastighetsfolket om i maj förra året och nu på onsdagen den 5 februari ska kommunstyrelsen fatta beslut i frågan.

Det handlar om förmåner som till exempel friskvård på arbetstid, subventionerad massage, betalda lokaltrafikkort mot förmånsbeskattning och rikskuponger som ska försvinna.

– Jag tycker att det är jättekonstigt att frågan ens är uppe. Vi anser att de här personalförmånerna är kollektivavtalsbundna eftersom de kommit till genom samverkansavtal. Men utredningen som staden gjort menar att de är ensidiga förmåner från arbetsgivarens sida, säger Simon Kappelmark.

Han är klubbordförande för Bostadsbolaget och sitter med i koncernfackliga rådet i AB Framtiden som äger de flesta allmännyttiga bostadsbolag i Göteborg, samt i koncernfackliga rådet i Göteborgs Stadshus AB.

Minskar legitimitet för avtal

Förslaget från politikerna om att ta bort förmånerna syftar till att ge likvärdiga förmåner för alla anställda i Göteborgs stad, där Alliansen har styret sedan senaste valet.

Men det har väckt stora protester från fackligt håll.

– Det äventyrar den svenska partsmodellen att göra såhär. Det är svårt att ta andra avtal på allvar om de bara kan tas bort när det inte passar längre, säger Simon Kappelmark och fortsätter:

– Vi har inget problem med grundförslaget som handlar om att göra det bättre för vissa – ge dem mer då! Att vi har bra förmåner visar bara på att systemet fungerar. Det är 50-60 år av fackligt arbete som har gett oss det här.

Han skulle hellre se mer fackligt samarbete där facken vars medlemmar inte har lika bra förmåner får stöd, istället för att politikerna ska bestämma över avtalen.

– Det är slappt. Det är att göra det enkelt för sig att bara stryka våra förmåner, säger Simon Kappelmark.

Demokraterna avgör frågan

Inför avgörandet i kommunstyrelsen ligger olika yrkanden där Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet stöttar den fackliga linjen att personalförmånerna inte kan tas bort av politiker. Allianspartierna och Sverigedemokraterna vill avveckla förmånerna med undantag av blodgivning på arbetstid.

Det lokala partiet Demokraterna kommer att ha den avgörande rösten i frågan.

Simon Kappelmark och övriga fackliga kommer under måndagskvällen skicka ett brev till de beslutsfattande politikerna. Där påminner de bland annat om den svenska partsmodellens positiva effekter för svenskt näringsliv och uppmanar dem att inte dra undan mattan under fötterna på parterna.

Brevet är undertecknat av Koncernfackliga rådet Göteborgs Stadshus AB och Koncernfackliga rådet AB Framtiden.

– Det är intressant att det finns en tvärfacklig samsyn mellan LO-fack och tjänstemannafack. Här är vi enade som arbetare. Det är tvärfacklighet i sin finaste form, säger Simon Kappelmark.