Om du reser i tjänsten ska din arbetsgivare betala resorna. Men städarna på Skarings Rutinstäd i Stockholm har själva fått betala sina resor mellan städobjekten. Många gör flera resor per dag med kollektivtrafiken, och städarna har själva stått för resekostnaden. De flesta har betalat med sitt privata sl-kort.

”Skandal att det pågått så länge”

En städare som arbetade på Skarings i 14 år berättar att hen ibland reste mellan sju olika städobjekt på en dag. Städaren säger att företaget började betala för resorna när hen redan arbetat i två år.

 – När jag sa till arbetsgivaren att det är rättvist att de betalar för resorna, svarade företaget att de skulle betala. Men samtidigt sa de: Säg inte något till de andra. Men det kändes så fel. Så jag berättade för mina kollegor att de har rätt till betalda resor från företaget, säger städaren som vill vara anonym i artikeln.

Mikael Eklöf är nyvald som arbetsplatsombud på Skarings Rutinstäd. Även han har lyft frågan till företaget om att tjänsteresorna inte betalats.

Mikael Eklöf, arbetsplatsombud på Skarings Rutinstäd.

– Vi har ju aldrig fått resorna betalda. Men i höstas tog jag upp det med chefen. Jag sa att företaget inte får åka på mitt sl-kort. Jag tycker att det är skandal att det pågått så länge, säger Mikael Eklöf.

Företaget backar – ska betala resor

Efter att frågan lyfts kopplades facket in och inledde en förhandling med företaget. Nicklas Nilsson var förhandlande ombudsman för Fastighets. Han berättar att Fastighets föreslog att arbetsgivaren skulle betala halva månadskortet, men att företaget sa nej till det.

Vi har ju aldrig fått resorna betalda. Jag tycker att det är skandal att det pågått så länge

Mikael Eklöf, arbetsplatsombud Skarings Rutinstäd

I stället nåddes en uppgörelse där städarna ska ta kvitto varje gång de laddar sitt kort med reskassa för resor mellan städobjekten. På så vis ska städarna nu få betalt för tjänsteresorna.

– Ändå blir lösningen med kvitton säkert dyrare för företaget och självklart också sämre för medlemmen än om de fått halva sl-kortet betalt. Men nu fungerar det i alla fall enligt reglerna. Resor mellan olika städobjekt är tjänsteresor och ska betalas av arbetsgivaren, säger han.

Mattias Åberg är vd för Skarings Rutinstäd. Han vill inte svara på Fastighetsfolkets frågor via telefon. Men i ett mejl skriver han att han inte delar bilden av att företaget brutit mot reglerna när det gäller att betala resor som görs i tjänsten.

”Vad gäller betalning av tjänsteresor så följer Skarings de lagar, regler och praxis som finns på svensk arbetsmarknad, och som bland annat manifesteras i kollektivavtalen. Om det i något fall har skett ett misstag från vår sida så kommer det naturligtvis korrigeras”, skriver Mattias Åberg i mejlet.

Arbetsgivaren ska betala resor som görs i tjänsten

Om du reser i tjänsten så ska din arbetsgivare ersätta dig för de kostnader som det medför. Du ska inte själv behöva betala för de resor som arbetet kräver, till exempel resan mellan två städobjekt.

Ibland kan det hända att du får lägga ut för dessa kostnader och får ersättning i efterhand. Om du betalar med egna betalkort eller kreditkort bör arbetsgivaren se till att du får ut din kostnadsersättning i så pass god tid så att det inte belastar din privata ekonomi.

Om du reser med egen bil i tjänsten ska arbetsgivaren ersätta dig för de kostnader du får av detta.

Om arbetsgivaren betalar ett periodkort till kollektivtrafiken som den anställda även använder privat så förmånsbeskattas den anställda.

Inte ovanligt problem i storstäderna

Att städföretag i storstäderna fuskar med att betala tjänsteresor är inte ovanligt, menar Nicklas Nilsson.

– Jag tror inte att det är ett ovanligt problem. Ute i landet åker man ju ofta i firmabil som betalas av företaget. Men i städerna förekommer det att företagen låter de anställda bekosta resor i tjänsten med sitt privata sl-kort, säger han.

Vad ska anställda som får betala för resorna mellan städobjekten göra?

– Då ska man höra av sig till facket. Vi hävdar att arbetsgivaren ska betala resor som görs i tjänsten. Det är en solklar fråga, säger Nicklas Nilsson.