Fastighets har bytt yrkanden med Fastigo och Almega fastighetsarbetsgivarna gällande fastighetsavtalen.

Fastigos vd Mona Finnström säger att en av de viktigaste frågorna för arbetsgivarsidan är att lönebildningen hanteras lokalt.

– Att man ska kunna fördela potterna lokalt är viktigt för oss, säger Mona Finnström.

Mona Finnström, vd Fastigo.

Stefan Lennström, avtalsansvarig på Almega fastighetsarbetsgivarna, är inne på samma spår.

– Vi tror på en individuell lönesättning för vi vet att anställda motiveras av att bra arbete kan påverka min lön. En generell lönehöjning signalerar tvärtom att de som inte anstränger sig inte heller behöver göra det, säger han.

Lennström är också kritisk till lönetrappan där ingångslönen baseras på ålder.

– Det ses som väldigt orättvist om en 45-åring helt utan erfarenhet kan ha samma ingångslön som en utbildad 20-åring. Lönetrappan skapar också högre trösklar för företagen att anställa någon utan tidigare erfarenhet av yrket. 

Arbetsgivarkrav: Friare arbetstider

Mer flexibla arbetstider är en annan fråga som de prioriterar högt.

– Alltså att det blir friare för företagen att lägga arbetstiderna på tidigare mornar och senare på eftermiddagar utifrån vilka behov som finns. Det finns behov för företagarna av att ha friare arbetstider än vad som står skrivet i avtalet idag. Det finns även medarbetare som efterfrågar mer flexibilitet, säger Fastigos vd Mona Finnström.

Även här är Almega och Fastigo överens.

– För att avtalet ska vara relevant så måste det anpassas efter branschen och som branschen ser ut idag behövs inte arbetet bara mellan klockan 6 och 17. Vi lever på ett annat sätt idag än när avtalen skrevs och fastighetsbolagen behöver kunna erbjuda sina kunder service även andra tider på dygnet, säger Almegas Stefan Lennström.

Stefan Lennström säger att frågan är viktig för att Almega fastighetsarbetsgivare ska kunna locka till sig fler medlemsföretag vilket i sin tur är viktigt för Fastighets som då kan värva medlemmar på de nytillkomna medlemsföretagen.

Kan fackets yrkanden om möjlighet till mer semester vara ett sätt att locka fler till fastighetsskötaryrket?

– Jag tror att det finns många saker som kan locka fler till yrket. Det är en angelägen fråga som rymmer många saker. Jobbet är redan attraktivt, vi behöver göra det mer känt för omvärlden vilka fördelar det finns med det här yrket, säger Mona Finnström.

Löneökningsgaranti och mer ledigt

Till skillnad från arbetsgivarorganisationerna vill inte Fastighets att hela lönen ska avgöras lokalt, utan att det ska finnas en individgaranti för löneförhöjningar.

– Det kommer säkert att bli diskussion om fördelningen av lönen eftersom fastighetsskötarna generellt ligger över brytpunkten på 26 100 kronor och då brukar inte själva lönenivån bli den hårda matchen utan hur potterna ska fördelas, säger Jari Visshed, Fastighets avtalssekreterare.

Jari Visshed, tredje förbundsordförande på Fastighets.

För fastighetsavtalen yrkar förbundet också på ytterligare två semesterdagar.

– Semesterdagar äter mycket av löneutrymmet om man räknar strikt matematiskt, men det kan uppstå en situation i förhandlingarna där vi kanske kan byta det mot något annat, säger Jari Visshed.

Som komplement finns ett yrkande om möjlighet till att byta semesterdagstillägg mot fler lediga dagar.

Avtalskrav fastighetsavtalen

Exempel på Fastighets yrkanden för avtalen med Fastigo och Almega fastighetsarbetsgivarna:

 • Löneökningar med 3 procent och en individgaranti för löneökning.
 • Antal semesterdagar ökar med 2 dagar.
 • Möjlighet till att byta semesterdagstillägg mot fler lediga dagar.
 • Arbetstagare som fullgjort beredskap under sju dagar iföljd har rätt till ledighet utan löneavdrag i fyra timmar i anslutning till följande veckovila.
 • Stärkt arbetsanpassning och rehabilitering.
 • Stärkt skydd mot sexuella trakasserier i arbetslivet. 
 • Avsättningen till avtalspension inklusive eventuella kompletterande premier ska redovisas på lönespecifikationerna. 
 • Att i avtalet ska det framgå att Arbetsmiljöutbildning ska vara på minst 40 timmar som ska erbjudas nya skyddsombud inom de första sex månaderna från det man har utsetts.

  Yrkande endast på Fastigo-avtalet:
 • Det ska gå att begära hjälp med lokala löneförhandlingar av en ombudsman en månad innan lönerevision, istället för två månader som är kravet i dagsläget.