Samhall har en helt annan bild av arbetsmiljön än den som beskrivs av fackliga i Fastighetsfolkets enkät. I enkäten lyfter skyddsombud problem med stress, otillräcklig kompetens om arbetsmiljö hos chefer och att anställda skickas på uppdrag som de inte mår bra av.

Mer än 80 skyddsombud och klubbordföranden har svarat på enkäten. Närmare hälften av dem tycker att arbetsmiljön är dålig eller mycket dålig. Drygt hälften uppger i enkäten att stress är det vanligaste arbetsmiljöproblemet.

Liza Radon som är Samhalls HR-strateg menar istället att arbetsmiljön på företaget förbättrats på flera områden de senaste åren. Hon hänvisar till en årlig medarbetarundersökning.

Liza Radon, HR-strateg på Samhall.

– Undersökningen görs av Ipsos och 2019 svarade 15 000 anställda på den. I undersökningen kan vi se en positiv utveckling när det gäller den psykosociala arbetsmiljön, säger Liza Radon.

Samhall säger dock nej till att lämna ut resultatet från undersökningen, med motiveringen att det är interna dokument.

I Fastighetsfolkets enkät uppger flera fackliga att chefer har för låg kompetens om arbetsmiljö och att arbetsleda personer med funktionsnedsättningar. Det är något som tillbakavisas av Liza Radon.

– Vi har sammanlagt tre dagars utbildning i arbetsmiljö för alla chefer på Samhall. Utöver det har vi en heldagsutbildning om att arbetsleda personer med funktionsnedsättningar. Så jag skulle säga att vi har gedigna utbildningar på området.

Kommer kunden eller de anställda i första rummet på Samhall?

– På Samhall ska personer som har funktionsnedsättning och arbetsförmåga utvecklas i sitt arbete. Det görs bäst genom kunduppdrag. Men vi sätter individen i första rummet. Trivs den anställda inte på sitt uppdrag behöver man ta ett samtal med sin närmsta chef, säger Liza Radon.

Om enkäten

Fastighetsfolkets enkät skickades under januari till 201 klubbordföranden och skyddsombud på Samhall, varav 88 har svarat. Vi har ställt frågor om hur de upplever arbetsmiljön och vilka problem de får hantera som fackliga.