Arbetarkvinnor får i genomsnitt ut 16 100 kronor i pension före skatt, att jämföra med män i tjänstemannayrken som får ut 33 200 kronor. Det visar LO:s jämställdhetsbarometer. Siffrorna baseras på den totala pensionen för personer som började ta ut pension 2018 och hade en anställning åren innan.

LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldssson menar att arbetarkvinnors pension är chockerande låg.

– Man blir chockerad när man ser hur mycket det innebär i kronor och ören. Det är en stor grupp som har det väldigt tufft resten av sitt liv när de är pensionärer, säger Karl-Petter Thorwaldsson i samband med att rapporten presenteras.

Nästan hälften arbetar deltid

Orsakerna till arbetarkvinnors låga pension är flera. Förutom kvinnors låga löner pekas deltidsarbete ut som en viktig orsak. Nästan hälften av arbetarkvinnorna, 46 procent, arbetar deltid. Arbetarkvinnor är också överrepresenterade när det gäller otrygga anställningar, 25 procent har en otrygg anställning.  

LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson.

Kvinnor i arbetaryrken har också en sämre arbetsmiljö än både arbetarmän och tjänstemän. Nästan var tredje arbetarkvinna kan inte ta en kort paus under arbetsdagen. Var fjärde kvinna kan inte heller bestämma sin arbetstakt.

LO:s andre vice ordförande Berit Müllerström menar att pension och arbetsmiljö hänger ihop, då många arbetarkvinnor inte orkar arbeta fram till pensionen.

­­– Alla ska kunna och vilja arbeta fram till pension. Men då behöver man ha makt över arbetsmiljön, och det har inte arbetarkvinnor i dag. Ibland är kvinnors arbetstider så styrda att man inte ens hinner ta den där toapausen, säger Berit Müllerström.

Karl-Petter Thorwaldsson menar att sjukersättningens regler måste bli mindre stränga, så att kvinnor inte tvingas ta ut sin pension i förtid.

– Jag har hört fall där Försäkringskassan uppmanar kvinnor att ta ut sin pension i förtid, eftersom det är så svårt att få sjukersättning i dag. Det här leder till att de döms till fattigdom, säger han.

Tungt pensionskrav i Avtal 2020

LO för fram en rad krav för att höja arbetarkvinnors pension. Ett av dem är avtalskravet att arbetsgivaren ska göra pensionsavsättningar under hela arbetslivet till arbetare i privat sektor.

I dag betalar arbetsgivarna i privat sektor in pension till anställda i åldrarna 25-65 år. Ett slopande av åldersgränserna skulle enligt LO:s beräkningar ge en ökad pension på 2500 kronor i månaden.  

– Att arbetsgivare i privat sektor ska betala till pensionen redan från 18 års ålder är ett av våra tyngsta krav i avtalsrörelsen, säger Karl-Petter Thorwaldsson.

Lo:s krav för bättre pensioner

Statens inbetalningar till den allmänna pensionen måste öka så att inkomstpension och grundskydd kan förbättras. Premiepensionssystemet ska avvecklas.

Lägstalönerna ska prioriteras, arbetsmarknadens parter ska gemensamt ta ansvar för jämställda löner.

Ett avtalskrav är att avsättningar till tjänstepensionen ska göras under hela arbetslivet i arbetaryrken i privat sektor. I dag avsätts pengar mellan 25 och 65 år. Enligt LO skulle förändringen i snitt kunna ge en ökad pension på 2 500 kronor i månaden.

Sjukersättningens regler måste bli mindre stränga. Den som slitits ut i ett långt arbetsliv ska inte tvingas ta ut pension i förtid.